‘Subsidie sectorplan’ droeg bij aan scholing 7.501 zorgmedewerkers

“Ik vond het vervelend dat ik geen diploma had, maar ik had me erbij neergelegd dat dat niet meer zou veranderen, en daar heb ik ook de leeftijd voor.” Dat zegt een van de deelneemsters aan het deze maand afgesloten scholingsprogramma dat mogelijk werd gemaakt door de Sectorgelden van minister Asscher. De Sevagram-medewerkster haalde eerder dit jaar tot haar eigen verrassing na 41 dienstjaren als verzorgende nu toch het diploma verzorgende IG. En stelde daarmee haar baan veilig.“ Ik heb al mijn doorzettingsvermogen moeten aanspreken, want het was echt pittig vaak,” constateert ze terugblikkend. “Maar ophouden was geen optie.”

7.501 zorgmedewerkers van 23 organisaties volgden een scholingstraject
In Limburg hebben 7.501 zorgmedewerkers van 23 zorgorganisaties gebruik gemaakt van scholingsactiviteiten die werden mogelijk gemaakt door 4,5 miljoen euro aan sectorgelden. Minister Asscher stelde deze in 2014 beschikbaar voor onze provincie. De betrokken organisaties staken veel energie in het formuleren van goede plannen en scholingen om medewerkers te behouden, en leverden ook een financiële bijdrage hieraan.

Hierdoor bleven veel medewerkers voor de zorg behouden doordat hun opleidingsniveau nu beter aansluit bij de nieuwe eisen die aan ze worden gesteld in de snel veranderende zorgsector.
Ook voor de zorgorganisaties zelf maakten de sectorgelden op veel plaatsen het verschil. Zoals Ingrid van der Veld, directeur Thuiszorg van Zuyderland het verwoordt: “Dingen werden mogelijk die anders gewoon niet hadden gekund”.

Samen aanvragen
De ‘subsidie sectorplan’ kon alleen aangevraagd worden door samenwerkende werkgevers in de regio. Het beheren, verdelen en verantwoorden van de gelden, werd een taak van de regionale arbeidsmarktorganisatie Zorg aan Zet uit Roermond.