Succes: Grotere carpoolplaats in Urmond

Grotere carpoolplaats in Urmond

De carpoolplaats langs de snelweg A2 in Urmond wordt verplaatst en vergroot. Steeds meer Limburgers rijden namelijk samen met anderen naar het werk in plaats van in de eigen auto.

De nieuwe carpoolplaats in Urmond, die vanaf 1 april officieel in gebruik kan worden genomen, wordt iets verderop verplaatst naast het Van der Valk Hotel in Urmond. De nieuwe parkeerplaats is niet alleen ruimer, maar is ook goed verlicht en voorzien van camerabewaking. De bereikbaarheid is goed en de sociale veiligheid hoog. Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit, Verkeersveiligheid): “Het is mooi om te zien dat het carpoolen in deze regio zo succesvol is dat we moeten uitbreiden. Zowel Provincie als gemeente streven naar een verkeersveilige situatie waarbij het voor gebruikers aangenaam in- en uitrijden is.“

De oude carpoolplaats is vaak overvol waardoor auto’s langs de toegangsweg worden geplaatst omdat er op de parkeerplaats geen ruimte meer is. Dat zorgt voor verkeersonveilige situaties. Bovendien is de oude parkeerplaats op een terrein van DSM. Geurts: “Het aantal gebruikers is circa 150 per dag; het is goed om te zien dat steeds meer autogebruikers milieubewust bezig zijn, door samen te rijden.” Carpoolen heeft veel voordelen: lagere reiskosten, duurzaam transport en sociaal contact. Er wordt een steentje bijgedragen aan het beschermen van het milieu, door luchtvervuiling en verkeersopstopping te verminderen.

Met de aankoop van het voormalige DSM kantorencomplex door het Van der Valk Hotel is er ruimte op hun eigen terrein ruimte ontstaan voor een carpoolplaats. De Provincie huurt het terrein voor een periode van 10 jaar. De nieuwe carpoolplaats is voor automobilisten te vinden via de gebruikelijke verwijsborden.