Surseance van betaling voor onderwijsdienstverlener Vizyr (Heerlen)

De belangrijkste aanleiding voor de surseance is het vertrek van Stichting BOOR (in 2012 mede fusiepartner) uit Rotterdam als klant van Stichting Vizyr. BOOR was verantwoordelijk voor 45% van de omzet.

Vizyr heeft vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar (Kinobi) en er werken ongeveer 100 medewerkers. Als bewindvoerder is mr. C.W.M. Slegers van Aben & Slag Advocaten in Weert benoemd.

Vizyr verzorgt voor circa 400 scholen (8.000 medewerkers) in voornamelijk het primair onderwijs de financiële-, personele- en salarisadministratie. Naast deze administratieve basis ondersteunt Vizyr onderwijsorganisaties met dynamische managementinformatie, innovatieve ICT-platformen en (strategische) adviezen.

Bestuur en bewindvoerder onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om de dienstverlening in de komende periode te continueren. Tevens zal de mogelijkheid van een herstart of doorstart worden onderzocht. Insteek daarbij zal zijn om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en de klanten continuïteit van de dienstverlening te kunnen bieden.