‘t Preuvenemint komt op tegen fake-news over omzetderving door invoeren betaalkaart

“De invoering van een electronische betaalkaart op ’t Preuvenemint heeft geleid tot omzetderving: gasten zouden afgeschrikt zijn nu ze niet meer met de vertrouwde Preuvenelappen zouden hebben kunnen betalen.”

Een bericht van die strekking circuleert op social media. Organisator van het culinair evenement op het Vrijthof, ’t Struyskommitee, komt nu met een persbericht om een eind te maken aan dat fakenews.

Gisteravond is via social media een bericht met onjuiste berichtgeving over ‘t Preuvenemint verspreid. Dit bericht is niet van ’t Struyskommitee afkomstig.

De inhoud van het bericht is feitelijk onjuist en de bron van het bericht is ons niet bekend.

Omdat ’t Struyskommitee groot voorstander is van open communicatie, willen wij u via dit bericht van de juiste informatie voorzien.

De omzet gerealiseerd dankzij onze bezoekers tijdens de 4 dagen van ‘t 36e Preuvenemint, dat plaatsvond van 25 tot en met 28 augustus 2017, bedroeg € 1,84 mln. De fantastische weersomstandigheden leverden hieraan ongetwijfeld een positieve bijdrage. In hoeverre de PreuveneCard van invloed is geweest op de omzet is op basis van de ervaringen van dit eerste jaar lastig aan te geven. Daarvoor zijn de ervaringscijfers van meerdere jaren nodig.

Deze omzet is het resultaat van de samenwerking van de deelnemende restaurateurs, sponsoren en de tientallen vrijwilligers die elk jaar hun enthousiaste bijdrage leveren aan dit mooie Maastrichtse evenement.

Dankzij deze samenwerking en de bestedingen van de duizenden bezoekers van ‘t 36e Preuvenemint kon op vrijdag 1 december het fraaie bedrag van € 152.024,00 aan goede doelen worden overhandigd, waarvan € 100.000,00 aan de Droom van Daniëlle. Dit bedrag draagt er aan bij dat de realisatie van het zwembad voor de bewoners van Maasveld een feit kan worden.