Met de benchmark-tarieven-tool voor zzp’ers en opdrachtgevers van interim professionals, wordt door Planet Interim en Intelligence Group voor het eerst helderheid gegeven in de zzp-tarieven in ons land. Uit de data en analyses blijkt onder andere dat het gemiddelde uurtarief in 2016 met 2,8% steeg en in 2017 met 1,5%. Dat komt nagenoeg overeen met de stijging van de cao-lonen: in 2017 met 1,5%, in 2016 met 1,8%. Opvallend is echter dat in Noord-Holland, afhankelijk van de functie, de uurtarieven van zzp’ers tussen de 20 en 30% hoger liggen dan die in Limburg. Duurt een opdracht korter dan vijf weken, dan neemt het tarief met 10% toe. Verder neemt het uurtarief langzaam af, naarmate de duur van een opdracht toeneemt.