Tekort bij werkvoorzieningsschap WOZL (Heerlen) loopt op tot 8,4 miljoen

Oorzaak van het grotere verlies is een onverwachte korting op de rijkssubsidie. Bestuursvoorzitter Martin de Beer: „Op basis van te optimistische prognoses over het aantal SW’ers heeft het ministerie besloten om de subsidie te verlagen. Dat heeft ons overvallen en is op korte termijn vervelend, juist omdat wij het goed doen.”

Het is sowieso kabinetsbeleid om de subsidie op werknemers van werkvoorzieningen geleidelijk af te bouwen om zo personeel ‘buiten de poorten’ van het werkvoorzieningschap te detacheren. Alleen voor medewerkers met de grootste arbeidsbeperkingen wordt de afdeling ‘beschut binnen’ in stand gehouden.

Volgens De Beer zijn er al grote slagen gemaakt. De Beer, ook wethouder in Heerlen, verwacht te zijner tijd wel een correctie door het Rijk op de subsidiekorting. WOZL is in Nederland de grootste in zijn soort. Sinds begin 2015 worden er geen indicaties voor de WSW meer afgegeven.