Tenderregeling Monumenten populair: 4,7 miljoen voor 15 restauraties (80 aanvragen)

De afgelopen voorjaar door de Provincie Limburg uitgeschreven tenderregeling Monumenten is populair. Er kwamen in de eerste ‘ronde’ ruim 80 subsidieaanvragen binnen voor de restauratie van kastelen, kloosters, molens en industrieel erfgoed. Hiervan worden er in de eerste tranche vijftien goedgekeurd met een totale subsidie van €4,7 miljoen en een investeringswaarde van ongeveer €16 miljoen.

Doel van de tenderregeling is het wegwerken van de restauratieachterstanden van de grotere monumenten in Limburg. Woningen en kerken vallen buiten de regeling.

Boven verwachting

De reacties waren boven verwachting. In de eerste tranche die afliep op 23 augustus kwamen ruim 80 projecten binnen. “Daar ben ik erg blij mee”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Monumenten zijn belangrijk voor Limburg. Ze zijn beeldbepalend en leveren een bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat. En ze spelen ook in de promotie van het toerisme een rol. Mooi dat er zo veel restauratieplannen zijn.”

Honorering van alle projecten zou € 122,5 miljoen aan investeringen opleveren waaraan de provincie € 24,7 miljoen aan subsidie zou bijdragen. Voor de eerste ronde zit echter ‘maar’ € 4,7 miljoen in de pot. “We kunnen daarom jammer genoeg niet alle aanvragen goedkeuren en subsidiëren”, erkent Patrick van der Broeck. “We moeten nu selecteren op basis van de vooraf vastgestelde puntentelling. Maar dat betekent geen afstel voor de projecten die nu niet gehonoreerd worden. We gaan de huidige regeling evalueren. Er komen nog mogelijkheden in vervolgtranches. Ook zijn er meerdere andere potjes. Een bijdrage van de gemeenten lijkt mij dan ook voor de hand liggen.”

Projecten

De vijftien gehonoreerde projecten zijn over de hele provincie verspreid. Grootste projecten zijn de restauraties van het Gemmakloostercomplex en de Mariahof in Sittard-Geleen. Verder komen in aanmerking de Jacobskapel in Venlo, de Kloosterboerderij in Nuth, Kasteel Puth, Arenborg Venlo, Hoeve Imstenrade Heerlen, Molenhuis Friedesse Neer, Kasteelcomplex Strijthagen Landgraaf, Hoeve Steijns Eijsden-Margraten, De Berckt Peel en Maas, Kasteelhoeve Cortenbach Voerendaal, Bockenhof Nuth, de Tiendschuur in Horst en de Breustermolen in Eijsden-Margraten.

Vervolg

Alle aanvragers krijgen in november bericht over hoe hun aanvraag beoordeeld is. Ook wordt een vervolg subsidiekader uitgeschreven op basis van de evaluatie van de eerste tranche.