Theo Bovens, Annemarie Penn-te Strake en Mieke Damsma reiken Gouden Awards uit

Deze worden uitgereikt door gouverneur Theo Bovens, burgemeester Annemarie Penn-te Strake en wethouder Mieke Damsma. Ook ZKH Prins Guillaume van Luxemburg zou bij de uitreiking aanwezig zijn, maar heeft zich op het laatste moment moeten afmelden in verband met andere urgente verplichtingen.

The International Award For Young People (TIAYP) is een programma voor jonge mensen in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar. Het programma is een initiatief uit 1956 van Prins Philippe van England (nog steeds beschermheer), Kurt Hahn en Lord Hunt. In 2018 viert the Award in Nederland haar 25 jarig jubileum.

Deze jongeren zijn de werknemers, werkgevers, ondernemers en politici van de toekomst. Ze hebben hun doorzettingsvermogen en ondernemende kracht laten zien door minimaal een jaar lang in hun vrije tijd de vier onderdelen van het Award Programma met succes af te ronden. Jongeren met bewezen doorzettingsvermogen zijn ook interessant voor werkgevers.

Een van de huidige doelstellingen is om TIAYP in Nederland meer bekendheid te geven. Niet alleen om meer deelnemers te werven, maar ook om de bekendheid onder bedrijven en organisaties te vergroten. Een bedrijf of organisatie die de werkwijze van het Award programma kent zal de ontwikkelde kwaliteiten van de jongeren erkennen. Hierdoor krijgt deelname aan het Award programma nog meer waarde voor de jongeren zelf.

In Nederland doen elk jaar weer bijna duizend jongeren mee aan het Award programma. Het aantal projecten stijgt nog jaarlijks. Daarbij worden vooral binnen het onderwijs maar ook binnen het jeugd- en jongerenwerk en Scouting jongeren door docenten, jongerenwerkers en vrijwilligers gecoacht. Het Award programma gaat uit van mogelijkheden en kansen voor alle jongeren. Voor het programma ondernemen jongeren in hun vrije tijd activiteiten op vier gebieden: Vrijwilligerswerk, Individueel Talent, Sport en Expeditie/Exploratie. Wanneer jongeren individuele doelen kiezen voor deze vier gebieden en er een vast gestelde periode aan werken, ontvangen zij een Bronzen, Zilveren of Gouden Award. Door deelname aan het programma zijn jongeren maatschappelijk actief, vergroten ze hun netwerk en versterken ze hun sociale competenties. Het levert een positieve bijdrage aan hun burgerschapsvorming en aan hun persoonlijke ontwikkeling..