Thuis & Partners advocaten (Maastricht/Heerlen) benoemt twee nieuwe partners

Per 1 januari 2018 zijn Rob Lemmens en Nico van der Peet benoemd tot partner bij Thuis & Partners advocaten. Hierdoor groeit het aantal partners van vier naar zes.

Rob Lemmens (38) is gespecialiseerd in het insolventierecht. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling. Hij adviseert ondernemingen, organisaties en overheden onder meer bij herstructureringen, bestuurdersaansprakelijkheid en (internationale) commerciële contracten.

Nico van der Peet (38) is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over conflicten die in en bij de onderneming ontstaan. Bijzondere aandacht heeft hij voor de positie van de commissaris. Nico is oprichter van de Dag van de Limburgse Commissaris en mede-oprichter van het platform voor toezichthouders werkenalscommissaris.nl.

Rob Lemmens en Nico van der Peet waren hiervoor actief als advocaat-medewerker bij het kantoor. Thuis & Partners advocaten heeft vestigingen in Maastricht en Heerlen en er werken 18 advocaten en 3 juridische medewerkers.

Rob Lemmens | Foto: Philip Driessen Fotografie

Nico van der Peet | Foto: Philip Driessen Fotografie