Thumbs up van Liof en OKB voor 1-op-1 begeleiding ondernemers

samenwerking-06
Op de foto: Frank van Santen dirceteur OKB, Loek Radix directeur LIOF, Sjra Clerkx Regiovoorzitter OKB team Limburg.

Convenant leidt tot uniek netwerk met een-op-een begeleiding voor ondernemers.

Op 13 oktober tekenen de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en LIOF een convenant. De partijen gaan een partnership aan, met als doel het Limburgse MKB nog beter te ondersteunen. Door kennis en netwerken te bundelen wordt de dienstverlening naar een hoger niveau getild.

Concreet betekent het afsluiten van het convenant dat de dienstverlening van de OKB een integraal onderdeel wordt van de kennis- en netwerkmogelijkheden die LIOF aan ondernemers biedt. De OKB verwijst ondernemers waar nodig door naar LIOF. Uiteraard bepaalt de ondernemer zelf van welke diensten hij gebruik wil maken.

Stichting Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een ideële organisatie die Nederlandse MKB’ers helpt hun succeskansen te vergroten. Dit doet de OKB door ondernemers te koppelen aan ervaren adviseurs. Deze adviseurs zijn oud-ondernemers en experts uit het bedrijfsleven, die ondernemers geheel belangeloos en onafhankelijk ondersteunen. De OKB heeft een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs.

LIOF
LIOF is er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsaanvraag. Maar ook voor de ondernemer die zich in Limburg wil vestigen. LIOF helpt ondernemers, groot en klein, met innoveren, samenwerken en investeren. Daarvoor heeft LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal ter beschikking.

Groei BV Limburg stimuleren
LIOF helpt het Limburgse MKB groeien, en daarmee de regio als geheel. Dit werk wordt op verschillende manieren zichtbaar. Denk aan het creëren van banen in Limburg en het brengen van nieuwe relevante producten en diensten in en voor Limburg. De OKB onderschrijft deze doelstelling. Dat de twee partijen hun krachten bundelen is dan ook een logische stap.