Het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland dat actief is in de topsectoren kan ook dit jaar aanspraak maken op innovatiefinanciering. De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) heeft ruim € 10 miljoen beschikbaar.

 Na het succes van de afgelopen drie jaar stellen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met het kabinet € 10,4 miljoen beschikbaar voor innovatie door het mkb in Zuid-Nederland. Naar verwachting zullen ook dit jaar weer ongeveer 200 Zuid-Nederlandse bedrijven ondersteuning krijgen.

Het MIT Zuid stimuleert innovaties in de eerste fases van het innovatieproces. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die gericht zijn op: het uitvoeren van een haalbaarheidsproject waarmee de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie in kaart worden gebracht en het uitvoeren van een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.