De gemeente Leudal trekt de eerder, in mei 2016 verleende vergunning voor een boerderij met Livar-varkens in Baexem alsnog in. De rechtbank in Roermond gaf in april aan dat er te weinig oog was voor het belang van de patiënten van het expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen Ciro in Horn. Als reactie trekt de gemeente nu de vergunning in, meldt De Limburger.

Dit nadat de rechter Leudal had gesommeerd een nieuw, beter onderbouwd besluit te geven over het verlenen van de vergunning aan de varkensboerderij die gepland is tussen Baexem en Hornerheide. Die locatie is niet ver van Ciro in Horn. Die instelling vreest dat de komst van de boerderij wellicht levensbedreigende situaties kan opleveren voor haar patiënten met ernstige longaandoeningen. De van de boerderij afkomstige prikkelende stoffen in de lucht zouden daar de oorzaak van kunnen zijn. Geurhinder en fijnstof zijn voor een aantal omwonenden eveneens reden om bezwaar aan te tekenen.

De rechter besloot dat de gevolgen van die prikkelende stoffen voor de omgeving beter moeten worden onderzocht. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat er een verkeerde inschatting is gemaakt door slechts een beperkte milieutoets uit te voeren. Bij een nieuwe vergunningaanvraag hoort dan ook een uitgebreid milieuonderzoek, geeft ze aan.

Die aanvraag komt er voorlopig niet. Het varkensbedrijf is in beroep gegaan tegen het vonnis van de Roermondse rechtbank en wil eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten.