De geitensector in Weert groeit als kool. De politieke partij Weert Lokaal maakt zich daar zorgen over en heeft zelfs een initiatiefvoorstel geschreven. Daarin wordt gepleit voor een rem op de toename van geitenboerderijen. Het voorstel stelt dat er één jaar lang geen groei of omschakeling naar geitenfarmen mag plaatsvinden. De fracties van de VVD, SP en D’66 ondersteunen het initiatiefvoorstel van Weert Lokaal dat in Weert 12 van de 29 raadszetels bezet.

In heel Nederland zijn die geiten een populaire melkkoe voor boeren, want met name geitenkaas is momenteel gewild. Die snelle groei van het aantal geiten roept dan ook niet alleen in Weert serieuze vragen op.

Weert Lokaal wil zeker niet de geitensector tegenwerken. Wel willen ze op basis van een rapport van RIVM uit 2017 duidelijk in kaart brengen wat de eventuele risico’s zijn voor de gezondheid. Hierbij kun je denken aan geluidshinder, Q-koorts maar ook luchtwegproblemen bij omwonenden.