Toeristisch recreatieve ondernemers Noord-Limburg positief (ondanks slechte maand juni)

Maar liefs 46% van de respondenten zegt meer gasten verwelkomd te hebben dan in de zomervakantie van 2015. 21% Van de ondernemers heeft zelfs 20% meer gasten ontvangen!

jachthaven-leukermeer-2
Jachthaven Leukermeer

Verblijfsaccommodaties
Zowel de grote als kleinere verblijfsaccommodaties kunnen terugkijken op een succesvolle zomerperiode. Bij de kleinere verblijfsaccommodaties (tot 25 slaapplekken) stelt 44% dat er meer gasten zijn geweest. De grote verblijfsaccommodaties (meer dan 25 slaapplekken) boekten nog betere resultaten: 57% van de respondenten checkten fors meer gasten in dan in de zomervakantie van 2015. Ook de omzet steeg ten opzichte van 2015.

Dagrecreatie
Ondernemers in de dagrecreatie hebben een ongeveer gelijk seizoen gedraaid dan in 2015. Ook in 2015 waren er periodes van extreem slecht en extreem goed weer; dit heeft direct invloed op bezoekers van zowel indoor als outdoor attracties.

Horeca
In de horeca werd breed maar voorzichtig geplust. 57% Van de respondenten ontving meer gasten. In 90% van de gevallen ging het om een stijging tussen de 1 en 10%.

Op 5 september was overal in Nederland, België en Duitsland de zomervakantie ten einde. De weken vlak na de zomervakantie blonken uit qua weer wat voor alle bedrijfstakken in recreatie en toerisme zeer positief uitpakte. Ondernemers hebben hier flink van geprofiteerd en noemen deze weken ‘een onverwachts cadeautje’.