Toeristische ondernemers in Noord- en Midden-Limburg tevreden over zomer 2017

Toeristische ondernemers uit Noord en Midden-Limburg zijn tevreden over de geboekte bedrijfsresultaten tijdens de zomervakantie 2017. Dit blijkt uit een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de leden van VVV Midden-Limburg en Leisure Port.

Noord-Limburg
De helft van de ondernemers ontving tijdens de vakantieweken méér gasten dan in dezelfde periode vorig jaar. 8% van de ondernemers geeft aan ontevreden te zijn met de geboekte omzet.

De verblijfsrecreatie was positief. Van de respondenten geeft 87% aan evenveel of meer gasten te hebben ontvangen. Bedrijven met meer dan 25 slaapplaatsen hebben de grootste stijging doorgemaakt. Sommigen melden zelfs een stijging van meer dan 20%. Campings hebben, ondanks dat sommige de prijs verhoogd hadden, beter gedraaid dan in de zomervakantie van 2016. Daarbij is de stijging van het aantal Vlaamse gasten opvallend: 25% van de verblijfsaccommodaties ontving meer Belgen dan in de zomer van 2016. In de categorie dagrecreatie ontving 36% van de ondernemers meer dan 10% extra gasten.

Vaak worden resultaten in toerisme en recreatie toegeschreven aan het weer. Maar meer dan de helft van de respondenten (52%) geeft echter aan dat het weer geen invloed heeft gehad op de resultaten. Slechts 11% zegt dat het goede weer bijgedragen heeft aan de goede resultaten en 10% vond het weer juist slecht en geeft aan dat dit omzet heeft gekost.

Midden-Limburg
Ook hier zijn de ondernemers optimistisch. In Midden-Limburg heeft 54% van de bedrijven een stijging in het aantal gasten gemeten ten opzichte van de zomervakantie in 2016. 9% is ontevreden over het geboekte omzetresultaat. Bijna een vierde van de ondernemers heeft zelfs een stijging in de omzet van meer dan 10% mogen noteren in de zomervakantie. Vooral de verblijfsaccommodaties kijken met tevredenheid terug op de zomerperiode.

De ondernemers in dagrecreatie in Midden-Limburg hebbende resultaten zien beïnvloeden door het weer. Enkele ondernemers geven aan dat het weer gezorgd heeft voor minder gasten en een (lichte) omzetdaling. Onder de horecaondernemers zag 9% minder gasten binnenkomen. De helft van de ondernemers had de prijzen recentelijk iets verhoogd. Ook in Midden-Limburg ziet men het aantal Belgische (dag)toeristen toenemen. De ondernemers die een wijziging in het soort gasten waarnamen gaven aan vooral meer Belgische gasten te hebben ontvangen.