Waarnemend directeur Ton Mans laat vrijdag in een interview in De Limburger weten dat de situatie bij woningcorporatie WoonGoed 2-Duizend schokkend is. WoonGoed heeft 5500 woningen in Midden-Limburg.

Mans noemt daarvoor een aantal reden. Het ziekteverzuim was 25 procent. Zo zaten ook de directeur en haar adjunct ziek thuis. De voorzitter van de raad van commissarissen was opgestapt. Verder boterde het niet tussen directie en raad van commissarissen en was het personeel verdeeld in twee kampen.
De waarnemend directeur is in april aangesteld om puin te ruimen bij de Reuverse corporatie, nadat die onder verscherpt toezicht was geplaatst door de Autoriteit Woningcorporaties. Vanaf 2016 viel WoonGoed tevens onder ‘bijzonder beheer’ van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vanwege hoge, financiële risico’s.
De Autoriteit Woningcorporaties geeft WoonGoed tot 1 juli 2019 de kans om orde op zaken te stellen.

Lees het complete artikel vandaag in De Limburger.