Trade Centre (Schiphol) neemt vliegveld Maastricht-Aachen Airport over (deal met provincie)

Fotobijschrift: Van links naar rechts: waarnemend burgemeester Frans Weekers van de gemeente Beek, Wim de Wit (business development executive TCGI), Ype de Haan (voorzitter Tenderboard en van de raad van commissarissen van de luchthaven), Ismail Durmaz, directeur van TCGI, gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg.

Schermafbeelding 2016-01-22 om 06.39.06

Het gaat om een periode van tien jaar, zo blijkt uit het persbericht van de provincie Limburg. Trade Centre is wereldwijd actief. De provincie Limburg is eigenaar van de luchthaven nadat het jaren in private handen was en veelal verlies leed. Er waren meerdere kandidaten om de luchthaven te gaan exploiteren. Volgens Dagblad De Limburger zou het bedrijf € 400 miljoen omzetten.

Hieronder het persbericht van de provincie Limburg:

Trade Centre Global Investments BV exploitant Maastricht Aachen Airport
Trade Centre Global Investments BV (TCGI) neemt de exploitatie over van Maastricht Aachen Airport (MAA). Deze onderneming heeft de beste papieren om de Limburgse luchthaven verder uit te bouwen qua luchtvracht en passagiersvervoer.

Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten van Limburg meegedeeld aan het Limburgs Parlement en de ondernemingsraad en het personeel van MAA. Met het vinden van een private exploitant is voldaan aan de opdracht van Provinciale Staten uit mei 2014 en de voorwaarden die door de gemeenten zijn gesteld voor de bijdrage aan de luchthaven.

TCGI is als beste kandidaat uit de bus gekomen na een aanbestedingsproces met drie inschrijvers. TCGI is de moedermaatschappij van onder meer Global Airlines Services. Het is een onderneming die al meer dan 20 jaar actief is in de luchtvaartwereld en twee van de drie vrachtcarriers die op MAA vliegen (Turkish en Royal Jordanian) vertegenwoordigt. TCGI heeft kantoren wereldwijd, waaronder ook in Noord-Amerika, Rusland, Israël en Hong Kong. TCGI vertegenwoordigt een internationaal netwerk van circa 85 luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast heeft TCGI een marketingconcept dat de groei van de vervoersvolumes op MAA mogelijk maakt (wordt klant van de klant).

Het provinciebestuur vindt de luchthaven erg belangrijk voor de economische structuur van Limburg. De werkgelegenheid wordt behouden of zelfs uitgebreid. De provincie telt veel internationaal georiënteerde bedrijven en heeft grote internationale evenementen. ,,De uitstraling en het imago van de luchthaven hebben een positief effect op de dynamiek van de bedrijven in Limburg. Bovendien is onze luchthaven als regionale hub uniek door de combinatie van luchtvracht, passagiersvervoer, onderhoudsbedrijven en de opleiding voor vliegtuigmonteurs,” zegt gedeputeerde Twan Beurskens.

Maastricht Aachen Airport werd in 2004 geprivatiseerd aan de Engelse investerings-maatschappij Omniport en bouwbedrijf Dura Vermeer. De provincie Limburg nam het eigendom in 2014 na een dreigend faillissement weer over om de toekomst van MAA veilig te stellen. De Provincie stelt samen met de vier Zuid-Limburgse gemeenten middelen beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud op MAA en voor de kosten van onder meer veiligheid en brandweer op de luchthaven. De Provincie richt zich op publieke taken en beoogt geen directe operationele rol in de commerciële exploitatie van de luchthaven. De Provincie blijft eigenaar van de gebouwen en gronden, in totaal circa180 hectare.

De concessie loopt tot 2026 met een mogelijkheid tot verlenging. Er is nu sprake van een voorlopige gunning. Definitieve gunning zal omstreeks 1 maart 2016 plaatsvinden. Dan moet nog invulling worden gegeven aan enkele opschortende voorwaarden. De verwachting is dat voor de zomer 2016 de exploitatie van de luchthaven MAA in handen komt van TCGI. Met de contracttermijn van tien jaar worden structureel voorwaarden geschapen om, ook voor de periode nadat de looptijd van de concessie verstreken is, een moderne, goed geoutilleerde, professioneel opererende en concurrerende luchthaven te hebben. MAA is een integraal onderdeel van de provinciale basisinfrastructuur en de economische (beleids)context.

Directeur Ismail Durmaz van TCGI is verheugd over de verworven concessie. Dhr Durmaz: “Wij zien de toekomst van Maastricht Aachen Airport vol vertrouwen tegemoet en zullen er alles aan doen om de luchthaven op de wereldkaart te zetten”.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Ype de Haan ,, De luchthaven en de medewerkers kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het is mooi dat door een geslaagd concessietraject de luchthaven voor Limburg kan uitgroeien tot een belangrijke infrastructurele aanwinst. TCGI profileert zich als een bedrijf met een grote ‘drive’ om de concessie tot een succes te maken. Samenwerking met de stakeholders staat hoog in het vaandel. De Raad van Commissarissen ziet uit naar de komst van TCGI naar MAA”.