In het tuinbouwgebied Siberië (Maasbree) gaat het Delftse AgroEnergy warmte leveren aan een cluster van vier tuinders. De warmte wordt vanuit een biomassa-installatie via een, door de tuinders te realiseren, lokaal warmtenet aan de omliggende kassen geleverd.

Naar verwachting wordt er na de zomer gestart met de bouw van de biomassa-installatie. De bouw van de installatie en het aanleggen van het warmtenet nemen ongeveer 9 maanden in beslag. De levering van de warmte uit de biomassaketel staat gepland voor medio 2019. Er is nog geen gebied dekkend warmtenet en -levering georganiseerd met de 4 tuinbouw bedrijven waar de warmte aan geleverd wordt. Maar dit wordt gezien als een mooie eerste stap in die richting.

Met dit initiatief voor een biomassa-installatie wordt het eerste warmtecluster in deze regio gerealiseerd. De eigenaren van de installatie zijn TBM Europe en Kwekerij Gubbels.