Tuinbouwprovincie Limburg ondertekent Impulsagenda Greenports

Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland (waaronder Venlo), het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, het Havenbedrijf Rotterdam en de kenniswereld de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken.

Gedeputeerde Hubert Mackus: “De land- en tuinbouw zijn het fundament onder onze economie. Niet voor niets is Nederland de tweede exporteur ter wereld van landbouwproducten. We zijn en blijven een kennis- en gidsland. Daar draagt Limburg graag een enorme steen aan bij.” Limburg zet ten behoeve van alle Greenports vooral in op het optimaliseren van de goederenstroom van het versnetwerk. “Logisch om in de logistieke regio Venlo combinaties tussen Agrofood en logistiek verder uit te werken”, vindt Mackus.

De Nederlandse tuinbouw is niet alleen de op één na grootste exporteur ter wereld van plantaardige producten, Zij is ook leverancier van de geavanceerde technologie en kennis die nodig is om wereldwijd te voorzien in de snel groeiende behoefte aan gezond voedsel en groen. Niet voor niets draagt de Nederlandse tuinbouw uit dat zij dé expert is waar het gaat om ‘Feeding & Greening the Megacities’.

De doorbraken in de impulsagenda Greenports 3.0 hebben betrekking op het slim organiseren van het goederenvervoer, het toewerken naar een klimaatneutrale tuinbouw, de modernisering van het teeltareaal, het sluiten van een innovatiepact voor biobased en circulaire economie en het internationaal positioneren van de sierteelt en tuinbouw. Het zijn doorbraken die alleen samen én op het niveau van het nationale netwerk van de Greenports in samenwerking met Mainports kunnen worden gerealiseerd. Concreet kijken de partijen de komende periode naar mogelijkheden voor een subsidieregeling voor CO2-projecten, garanties bij de toepassing van geothermie in de glastuinbouw of brede data-uitwisseling ten behoeve van slimmer goederenvervoer. De partijen werken de acties uit deze agenda komend half jaar uit naar concrete afspraken.

Ondertekenaars van de Impulsagenda zijn:

– Greenport Venlo, Greenport WestlandOostland, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Boskoop, Greenport Duin- en Bollenstreek, Havenbedrijf Rotterdam.
– Provincie Limburg, Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, Ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu.
– Economische Programmaraad Zuidvleugel, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).
– Bedrijvennetwerk Netwerk Green meets Ports, VNO-NCW West-Nederland, Hoogendoorn Growth Management, Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, Royal Lemkes (lid AB evofenedex), Royal Flora Holland.
– Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Hogeschool InHolland, Hogeschool van Amsterdam.