Twee dagen verkeerde stof lozen: ton boete voor Lanxess, OCI, DSM en ChemicaInvest (Sitech)

Hieronder het bericht van het waterschap:

Sitech moet waterschap wederom dwangsom betalen

Sitech moet wederom een dwangsom betalen aan Waterschap Roer en Overmaas. De aanleiding is het lozen van teveel pyrazool via de afvalwaterzuivering (IAZI) van het Chemelotterrein op 17 en 18 december jongstleden. Onderzoek heeft uitgewezen dat Sitech hiermee in overtreding was. De dwangsom voor deze twee dagen bedraagt in totaal 100.000 euro.

Sitech meldde de overschrijding zelf bij het waterschap. Onderzoek van het waterschap wijst nu uit dat de overschrijdingen op 17 en 18 december zijn veroorzaakt door het toevoegen van teveel pyrazoolhoudend afvalwater aan de afvalwaterzuivering (IAZI) van Chemelot. Dit gebeurde zonder de noodzakelijke stapsgewijze opvoer van de dosering. Het waterschap is van mening dat Sitech gezien de recente ervaringen met pyrazool had kunnen weten dat een stapsgewijze aanpak nodig is om binnen de afgesproken waardes te blijven voor de lozing van pyrazool. Na constatering van de overschrijding van de norm wilde Sitech de lozing stoppen. Hierbij zijn echter niet alle pompen uitgeschakeld.

Op 26 oktober legde het waterschap Sitech al een dwangsom van 50.000 euro op, eveneens voor overschrijding van de toegestane hoeveelheid pyrazool. Sinds juli wordt pyrazool gemeten in de Maas. De IAZI loost op een zijtak van de Ur die uitmondt in de Maas. Waterschap Roer en Overmaas treedt handhavend op tegen de lozing van pyrazool door Sitech (Chemelot) en controleert het bedrijf intensief op naleving van gemaakte afspraken.

Stikstof binnen de norm
In het najaar van 2015 bleek Sitech eveneens teveel stikstof te lozen via de IAZI. Die lozingen zijn inmiddels onder controle. Het waterschap heeft de afgelopen maanden intensief toegezien op naleving van de afspraken voor de lozing van stikstof en op aanpassing van de bedrijfsvoering van Sitech op dat onderdeel. Vanaf 11 oktober 2015 zijn geen overschrijdingen meer geconstateerd voor stikstof.

Voor meer informatie: http://www.overmaas.nl/meerinfo/pyrazool-maas/