Een internationaal consortium gaat met ondersteuning van Interreg (een Europees programma ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking) onderzoeken hoe waardevolle stoffen in rioolwater kunnen worden gebruikt als grondstof voor biobased producten. De Maastrichtse bedrijven Pulsed HEAT BV en Setiva BV maken als partners deel uit van dit project. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! – Wider business Opportunities for raw materials from Waste water – kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en toe te passen. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, vetten (lipiden) en bioplastic (PHA).

Deze stoffen kunnen worden gebruikt voor biobased producten. De mogelijkheden daartoe worden echter nauwelijks benut. Dat komt onder meer omdat de waterschappen en het bedrijfsleven nog niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt om een transitie: waterschappen moeten naast het zuiveren van rioolwater ook waardevolle grondstoffen uit rioolwater gaan halen. Anderzijds moeten marktpartijen rioolwater als een waardevolle bron voor grondstoffen beschouwen in plaats van als ‘vies water’. Als laatste moet het beleid beter aansluiten bij deze nieuwe circulaire denkwijze.

Vorige week kwam het WOW!-consortium samen voor de kick-off van het project. Partners uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland kwamen samen om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over de aanpak. Het consortium wil onder meer waterschappen ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de transitie naar een circulaire benadering van rioolwater. Daarnaast staat ook de ontwikkeling van installaties voor het verwerken van cellulose, bio plastics en vetten op het programma. Tijdens dit project focust Pulsed Heat zich op het bouwen van een pyrolyse-installatie waarmee uit rioolwater bio-olie, zuur en een koolachtige fractie kan worden gewonnen. Met de kool wordt het gereinigde rioolwater verder ontdaan van medicijnresten, internationaal gezien een steeds groter wordend consumentenprobleem.