IGL uit Herten heeft van Rijkswaterstaat twee hydrografische projecten gegund gekregen. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in geodesie en hydrografie, voert de komende zes jaar dieptemetingen, stromingsmetingen en zoutmetingen uit in de Ooster- en Westerschelde en de binnenwateren van Nederland.

De Ooster- en Westerschelde is bekend terrein voor het bedrijf met vestigingen in Herten (Limburg) en Rotterdam. De afgelopen twee jaar heeft IGL daar in samenwerking met partner Sima Charter al dieptemetingen verricht en elektronische kaarten gemaakt voor de scheepvaart. Omdat zandduinen zich verplaatsen en vaarroutes veranderen, is dat een continu proces. De mondingen in zee van de Ooster- en Westerschelde zijn onderdeel van dit project. Directeur Roger Vilters zegt in een reactie: “De dieptemetingen in de mondingen in zee vragen om een bijzondere aanpak, want daar bevinden zich diverse beschermde natuurgebieden. Daar heb je te maken met veel ecologische eisen. Zo mogen de zeehonden en broedvogels terecht geen last hebben van ons werk. Dat maakt dit project extra uitdagend.Het helpt de kust in stand te houden en de vaarwegen op diepte.”

IGL gaat daarnaast ook aan de slag in de binnenwateren. “Het betreft het IJsselmeer en de grote rivieren in Nederland. Door hier de ligging van de bodem in kaart te brengen en stromings- en zoutmetingen uit te voeren, kan Rijkswaterstaat met hydrologische modellen een relatie leggen tussen de waterstand en de hoeveelheid afvoerwater. Daarmee kunnen sluizen en stuwen beter worden ingeregeld en houdt Nederland droge voeten.”

Deze opdrachten geven het bedrijf en de lokale economie een enorme impuls. “Totaal leveren deze projecten vijftig manjaren werk op. Ons bedrijf zal door deze opdracht de komende tijd groeien met meerdere medewerkers.”