Tweede Kamer akkoord met speciale mkb-toets op wet- en regelgeving

Omdat veel wet- en regelgeving niet werkbaar is in de praktijk van kleinere bedrijven, pleitte voorzitter Michaël van Straalen eerder al nadrukkelijk voor een aparte status voor het midden- en kleinbedrijf.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken een motie van PvdA-lid Monasch hierover aangenomen. Op grond van die motie moet het kabinet de Tweede Kamer voor 1 februari 2017 informeren over de resultaten van dat onderzoek, zodat die na de verkiezingen kunnen worden betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet. MKB-Nederland werkt al aan voorstellen voor zo’n mkb-statuut.

Net als de ondernemersorganisatie constateert ook de Tweede Kamer dat de belangen van het mkb in wet- en regelgeving onvoldoende zijn geborgd. Wet- en regelgeving moeten het mkb als grootste en belangrijkste banenmotor beschermen, bevorderen en stimuleren in plaats van tegenwerken, is de strekking van de motie.

Dat de Tweede Kamer niet heeft ingestemd met de motie die de premieverhoging van de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) ongedaan maakt, vindt MKB-Nederland ronduit teleurstellend. Die premieverhoging werpt namelijk een extra drempel op voor mkb-bedrijven die financiering nodig hebben. De Tweede Kamer stemt overigens in december nog over twee amendementen met dezelfde strekking.