In de Tweede Kamer is een motie ingediend door CDA vóór samenwerking tussen Nederlandse vliegvelden. De motie is vrijwel unaniem aangenomen, zo meldt 1Limburg. CDA-kamerlid Amhaouch vindt dat samenwerking en betere afstemming tot meer efficiency en resultaat kan leiden. Zo kunnen bedreigingen samen afgewend worden en uitdagingen opgepakt. Voor Maastricht Aachen Airport kan het ineenslaan van de handen zeker voordelen opleveren.

Er worden concreet zes vliegvelden bij naam genoemd: Schiphol, Eindhoven, Eelde Lelystad, Rotterdam en Maastricht Aachen Airport. In de motie staat dat in de luchtvaartnota die de regering nog aan het maken is, expliciet moet komen te staan dat er meer afstemming tussen de vliegvelden moet komen. De komende tijd zal er dan ook ongetwijfeld overleg komen tussen regeringsfunctionarissen en de directies van de betrokken vliegvelden.