Uit de crisis: Mulleners Vastgoed maakt woningbouwproject Napoleon (start 2006) in Haelen af

Mulleners Vastgoed BV en de gemeente Leudal hebben overeenstemming bereikt over de afbouw van het woongebied Napoleon in Haelen. In het gebied worden maximaal 27 woningen gebouwd. Aan het Limburgiaplein komt een openbare ruimte met groen- en speelvoorzieningen. De overeenstemming is uitgewerkt en vastgelegd in de ‘Realisatieovereenkomst Napoleon 2016’, die de gemeente en Mulleners Vastgoed BV vandaag hebben ondertekend.

“Wij zijn blij dat deze overeenkomst er ligt. Als gemeente stimuleren we dat projecten worden afgebouwd, en dat het braakliggende terrein in Haelen een functie krijgt” zegt Arno Walraven. “Belangrijk is daarbij dat we kijken naar de toekomstige behoefte aan woningen, en daar met het aantal woningen op aansluiten”.

Historie
In 2006 is het voormalige Haegens Holland BV gestart met het project Napoleon in Haelen. Door de recente economische crisis met faillissement van Haegens in 2013 is het project gestagneerd.
Medio 2015 heeft Mulleners Vastgoed BV zich bij de gemeente gemeld om te zien of en onder welke condities zij het project kan afronden. Meerdere overleggen hebben recent geleid tot overeenstemming over de afbouw van het ‘Projectgebied Napoleon’. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol. Mulleners Vastgoed BV voert het project uit.

Bouw van maximaal 27 woningen
In het geldende bestemmingsplan ‘Kern Haelen’ hebben de nog braakliggende bouwgronden in het woongebied Napoleon de bestemming ‘Wonen – Uit te werken’. Binnen dit plan mogen maximaal 35 woningen worden gebouwd. Er is nu gekozen voor 27 woningen. Dit komt omdat het aantal huishoudens in de toekomst niet meer toeneemt. De gemeente moet het aantal woningen in de bouwplannen daarom verminderen. Bij elk plan moet dus goed gekeken worden naar de behoefte en het aantal benodigde woningen. Het ontwerp ‘Uitwerkingsplan Napoleon 2016’ ligt met ingang van 16 juni tot en met 27 juli ter inzage.

Informatiebijeenkomst
Op 22 juni a.s. is een informatiebijeenkomst over het uitwerkingsplan in het gemeentehuis van Leudal (Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen), aanvang 19.00 uur (vergaderruimte Het Ja-woord).
Belangstellenden zijn van harte welkom.