UM ontslaat hoogleraar vanwege belangenverstrengeling

De rechtbank in Maastricht is het eens met een ontslag van een hoogleraar van de Universiteit Maastricht wegens belangenverstrengeling.

Dat bericht De Limburger.

De hoogleraar was sinds 1992 verbonden aan de vakgroep Biomedical Engineering. Die vakgroep verricht onderzoek naar biologisch afbreekbare materialen waarmee wonden en hart- en vaatziekten genezen kunnen worden.

Bij dat onderzoek werd- na een openbare aanbesteding van een project –   ook het bedrijf Interface Biomaterials BV op Chemelot betrokken. Dat bedrijf – zo ontdekte de UM later – is  eigendom te zijn van de hoogleraar.

Volgens de universiteit heeft de hoogleraar met voorkennis ingeschreven op de aanbesteding.

Na het winnen van de aanbesteding declareerde het bedrijf diverse onkosten bij de universiteit.

De voormalig hoogleraar stelt dat hij niet te kwader trouw heeft gehandeld. Hij zou zijn nevenwerkzaamheden op de website van de UM hebben gemeld.

Opmerkelijk: wie Googelt en de jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel bekijkt, ziet dat het bedrijf Biomedical Engineering in de publiciteit is geweest en kan ook zo achterhalen hoe de aandelenverhoudingen zijn en wie era chter het bedrijf zitten.

Yvette Aldenhoff en Leo Koole (die via hun holdings voor een respectievelijk een kwart en driekwart eigenaar zijn van Biomedical Engineering) zijn diverse malen in de publiciteit geweest met interviews in vakbladen als directeur/eigenaren van Biomedical Engineering, dat voorheen Celcus Biomat heette.