Universiteit Maastricht screent bedrijven op duurzame inzetbaarheid personeel

Het Limburgse bedrijfsleven staat voor forse uitdagingen. Een te groot aantal Limburgers staat aan de kant en moet een beroep doen op zorg, terwijl veel werkgevers moeite hebben hun vacatures in te vullen. Mede hierdoor heeft het zittend personeel te maken met een verhoogde werkdruk, en komt ziekteverzuim of vroegtijdige uitval steeds vaker voor. Het 4Limburg programma, samengesteld door hoogleraren van vier faculteiten van de Universiteit Maastricht, wil dit probleem actief aanpakken. Een belangrijke pilaar van dit project is het faciliteren van het Limburgse bedrijfsleven in het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers.

Preventieve strategie
Als een werknemer ‘duurzaam inzetbaar’ is, betekent dit dat hij of zij met behoud van gezondheid en welzijn goed kan blijven functioneren op het werk. Het is belangrijk voor werkgevers om te weten waar binnen hun bedrijf zich werknemers bevinden die een hoger risico lopen om uit te vallen vanwege fysieke of mentale klachten, of andere redenen. Zo kan preventieve strategie ingericht worden op het voorkomen van ziekteverzuim. Daarbij hangt het concurrentievermogen van een organisatie voor een groot deel af van de vaardigheden, kennis, motivatie, en gezondheid van haar werknemers. Het is belangrijk deze factoren op peil te houden.

Adviesrapport
Bedrijven die een probleem ervaren of verwachten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, weten vaak niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. Het 4Limburg project stelt daarom haar expertise rondom dit onderwerp gratis beschikbaar. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van een op maat gemaakte screening, die niet alleen werknemers met verhoogd risico op toekomstig verzuim tijdig kan opspoort, maar ook naar mogelijke oorzaken kijkt. Uit deze screening volgt een adviesrapport, waarmee het bedrijf direct aan de slag kan. Doordat het project door Universiteit Maastricht gefinancierd wordt, is deelname geheel kosteloos.

Limburgse werkgevers of organisaties die geïnteresseerd zijn in een kennismakingsgesprek, kunnen vrijblijvend contact opnemen met hoogleraar Fred Zijlstra: fred.zijlstra@maastrichtuniversity.nl of 4Limburg projectmedewerker Rosine Rutten: rosine.rutten@maastrichtuniversity.nl.