UWV: 12.000 banen erbij in Limburg tot en met 2018, naar 20.600 WW-uitkeringen

Onder invloed van de groei van de economie neemt de werkgelegenheid in Limburg dit jaar en volgend jaar toe met bijna 12.000 banen. Dit zijn banen van werknemers en zelfstandigen. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose die UWV vandaag presenteert. Vooral in de bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening, vervoer & opslag, groothandel, horeca en zorg groeit de werkgelegenheid. UWV verwacht landelijk een toename van bijna 226.000 banen in totaal. In een aantal sectoren, zoals in het vervoer, zorg en bouw, krijgen werkgevers nog meer moeite om aan gekwalificeerd personeel te komen. Dat kan de groei van bedrijven in die sectoren remmen.

De afgelopen jaren nam de werkgelegenheid toe in alle arbeidsmarktregio’s. Deze ontwikkeling zet zich voort. Het aantal banen neemt in Limburg toe van 603.200 in 2016 tot bijna 613.8000 in 2018. Deze toename van 1,8% is lager dan het landelijk gemiddelde. UWV verwacht regionaal de sterkste groei in Zuid- en Midden-Limburg. In Noord-Limburg is de groei wat lager.

Opvallend is de groei van banen in de industrie in Zuid-Limburg en deels ook in Midden-Limburg. Er wordt in deze regio’s door VDL geïnvesteerd in industriële activiteiten. Naast toenemende bestedingen door toeristen nemen door de centrale ligging in het grensgebied ook de activiteiten toe op het gebied van distributie. De uitbreiding van Designer Outlet Roermond draagt ook bij aan een banengroei, met uitstraling naar de horecasector.

Omvang beroepsbevolking neemt nauwelijks toe, aantal WW-uitkeringen daalt

De beroepsbevolking neemt de komende twee jaar in Limburg heel beperkt in omvang toe. In Limburg is de toename met 0,3% lager dan gemiddeld (1,6%).

De werkgelegenheid stijgt sneller dan het arbeidsaanbod en daardoor neemt de werkloosheid verder af. UWV verwacht dan ook dat het aantal lopende WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, dus ook in Limburg daalt. Voor eind 2018 worden er 20.600 WW-uitkeringen verwacht. Dat is 27% lager dan eind 2016. Landelijk daalt het aantal WW-uitkeringen in die periode met 24%.