De gunstige economische ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2017 steeg het aantal banen voor werknemers in Limburg met 9.600. Uit de arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat er de komende twee jaar naar verwachting nog eens 7.200 banen bijkomen. De grootste toename van het aantal banen zit bij de sectoren zorg & welzijn, horeca, zakelijke diensten, groothandel en ICT. De uitzendbureaus nemen het grootste deel van de banengroei voor hun rekening. In steeds meer sectoren, zoals in vervoer, zorg en bouw, hebben werkgevers moeite om aan personeel te komen. Dat kan de groei van bedrijven in die sectoren remmen.

De afgelopen jaren nam de werkgelegenheid toe in alle arbeidsmarktregio’s. Deze ontwikkeling zet zich voort. Het aantal werknemersbanen neemt in Limburg toe van 512.200 in 2017 tot 519.400 in 2019. Deze groei van 1,4% ligt lager dan het landelijk gemiddelde (+3,4%). UWV verwacht regionaal de sterkste groei in Noord-Limburg.

Voor Noord-Limburg wordt de groei voornamelijk gestimuleerd door de sector vervoer & opslag. Omdat consumenten steeds meer vanuit huis winkelen, zal de logistiek ook de komende jaren belangrijk blijven voor de regio.

De werkgelegenheid stijgt en daardoor neemt de werkloosheid verder af. UWV verwacht dat het aantal lopende WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, dus ook in Limburg daalt. Voor eind 2019 worden er 16.900 WW-uitkeringen verwacht. Daarmee bedraagt de daling 21% in twee jaar tijd.

De dalende werkloosheid gecombineerd met aanhoudende vraag naar arbeid, zorgt ervoor dat werkgevers steeds meer moeite hebben met het vinden van personeel. Dit was al het geval met tekorten in bepaalde sectoren aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, maar dit breidt zich nu ook uit naar beroepen waarvoor een lager opleidingsniveau wordt gevraagd. Zo geeft 18% van de werkgevers in Limburg aan belemmeringen te ondervinden in de productie als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Een jaar geleden was dat nog 12%.