Vaals stapt uit Limburg Economic Development (LED)

De gemeenteraad heeft besloten de jaarlijkse bijdrage van 50.000 euro aan Limburg Economic Development te schrappen. Aanleiding voor dit besluit is een presentatie van de economie-aanjager waaruit bleek dat van de ambities nog weinig terechtgekomen is.

De exit van Vaals komt precies op de dag dat het bestuur van LED een brief heeft gestuurd naar alle Zuid-Limburgse gemeenten. Daarin worden de resultaten nog eens op een rijtje gezet. Ook zit er een overzicht bij van alle projecten. LED doet in de brief ‘een dringend appèl’ op de gemeenten om ook nu de economie aantrekt de schouders onder het initiatief te blijven zetten.

Wethouder Pieter Meekels (GOB, Economie) van Sittard-Geleen, die in het bestuur van LED zit en ook spreekt namens Heerlen, Maastricht en de provincie, noemt de stap van Vaals „teleurstellend”.
De gemeenteraad van Vaals sprak zich maandagavond laat bijna unaniem uit tegen voortzetting van de bijdrage aan LED. Aanleiding voor de stap is een presentatie van LED, eind september. toen bleek dat van de ambities om tot 2020 in Zuid-Limburg een extra omzet te generen van 8,5 miljard euro en 17.000 nieuwe banen te scheppen tot nu toe weinig terecht is gekomen.

LED, waarin bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, provincie en gemeenten samenwerken aan versterking van de economie, heeft tot nu 1730 banen opgeleverd en gezorgd voor een omzetgroei van 958 miljoen euro in het zuiden van Limburg.

Daarvoor is sinds 2011 5,4 miljoen euro aan eigen geld uitgetrokken, dat wordt opgebracht door de 15 deelnemende gemeenten. Per hoofd van de bevolking leggen ze jaarlijks 6 euro in. De raad is van mening dat LED Vaals niet genoeg oplevert. Een raadsmeerderheid vindt dat alleen de grote Zuid-Limburgse gemeenten ervan profiteren.

Wethouder Jean Paul Komper (Lokaal!, Economie) vreest dat „het doorknippen van de navelstreng” met LED slecht uitpakt voor Vaals en dat andere gemeenten het voorbeeld zullen volgen. Meekels deelt die vrees niet. „Het gaat niet om LED. Dat is niet meer dan een stichting die ons in Zuid-Limburg in staat stelt om samen te werken aan versterking van de economie. Het gaat om die samenwerking en dat weet ook iedereen.” Hij hoopt dat de gemeente terugkomt op het besluit om uit LED te stappen. „Vaals kiest nu voor het eigen belang, in plaats van het bredere belang. Dat is op zich begrijpelijk vanuit het oogpunt van een kleine gemeente, maar economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen.”

LED-voorzitter Jos Schneiders wil pas inhoudelijk reageren op het besluit van Vaals als hij met de betrokkenen heeft gesproken, zo liet hij gisteren weten.