De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door toenemende vergrijzing, individualisering, diversiteit en veranderende samenlevingsvormen. Hierbij blijven ouderen steeds langer in de eigen vertrouwde woonomgeving wonen en is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk deel blijven nemen aan het normale leven/welzijnsactiviteiten in de buurt. Om langdurig thuis te kunnen blijven wonen is het soms noodzakelijk om tijdelijk instabiele situaties te overbruggen, dit kan d.m.v. kortdurend of tijdelijk verblijf. Binnen Cicero Zorghuis kan de cliënt zoveel mogelijk zijn leven blijven leiden zoals hij/zij dit graag wil.

Uitgangspunt is de hulp- of ondersteuningsvraag van het individu. Samen met de cliënt, zijn netwerk en de zorgverleners wordt een zorg- behandelplan opgesteld. Taakverdeling tussen cliënt, netwerk en hulpverleners vindt plaats, dit alles passend binnen de financieringsmogelijkheden.

In de appartementen voor tijdelijk verblijf kunnen senioren terecht die tijdelijk zorg nodig hebben. Hierbij kun je denken aan herstel na een ziekenhuisopname, bij het wegvallen van de mantelzorg of tijdelijk intensieve onplanbare zorg, waarbij geen ziekenhuisopname nodig is maar zorgverlening in de thuissituatie niet verantwoord is.

In de appartementen voor langdurig wonen kunnen senioren terecht met een intensieve somatische zorgvraag. Uitgangspunt is dat deze senioren regie voeren over hun eigen leven en  zoveel mogelijk deel blijven nemen aan het sociale leven buiten Cicero Zorghuis.

Cicero Zorghuis is klaar voor de toekomst: het biedt -indien nodig- 24-uurs opnamemogelijkheid.
Het Zorghuis is bovendien voorzien van de modernste domotica-technieken.

Cicero Zorggroep is, voor Cicero Zorghuis in Brunssum, per direct op zoek naar een RvE-manager (voor gemiddeld 32 uur per week).

Functieomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het integrale beleid van de RvE (Resultaatverantwoordelijke Eenheid), binnen de kaders zoals deze zijn vastgesteld.
 • Je vertaalt het beleid in concrete doelen en resultaten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid binnen de RvE.
 • Je draagt zorg voor afstemming en integratie van werkzaamheden van zowel (huis)artsen, behandelaren als zorgmedewerkers, zodat er voor iedere cliënt een binnen de financiële kaders passend zorg- en welzijnsaanbod is.
 • Je onderhoudt intensief contacten met extramurale partijen; enerzijds om op cliëntniveau ervoor te zorgen dat men, na een tijdelijke opname in Cicero Zorghuis, thuis met het eigen netwerk/hulpverleners weer (versterkt) verder kan functioneren. Anderzijds is contact met extramurale partijen noodzakelijk om de bekendheid van Cicero Zorghuis te vergroten.
 • Je participeert actief in afdelingsoverstijgende projectteams, zowel binnen als buiten Cicero Zorggroep.
 • Je bent integraal verantwoordelijk voor de totstandkoming van optimale randvoorwaarden, teneinde het zorgproces en het welzijn van de cliënt maximaal vorm te kunnen geven.
 • Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening van de RvE en het managen van verwachtingen van de cliënten.
 • Je bent in staat te bouwen aan een relatief nieuw team (circa 14-16 medewerkers), bestaande uit bevlogen medewerkers met een gevarieerde achtergrond. Je haalt het beste naar boven uit medewerkers en bent in staat de diverse ervaringen te gebruiken om ondernemend en op een creatieve wijze te bouwen aan een nieuw ondersteuningsconcept.

Functie-eisen

Een gerichte opleiding op hbo-niveau (kwalificatieniveau 5, bijvoorbeeld hbo-verpleegkunde), aangevuld met een managementopleiding dan wel aantoonbare ervaring op managementgebied, bij voorkeur in de revalidatie en/of extramurale zorg.

 • Je beschikt over een coachende stijl van leidinggeven en bent in staat relevante personeelsinstrumenten toe te passen.
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en  onzekerheden te zien als een uitdaging.
 • Je bent in staat om te delegeren en medewerkers te stimuleren tot zelfstandig functioneren.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie in contacten en gespreksvoering met cliënten en hun netwerk, waarbij veel aandacht is voor het managen van verwachtingen.
 • Je beschikt over financieel-economisch inzicht.
 • Je hebt ervaring en aantoonbare affiniteit met multidisciplinair werken.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je beschikt over een hoge mate van sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd volgens de CAO VVT in functiegroep 60. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing. De functie wordt aangeboden voor de duur van één jaar, met de intentie om bij gebleken geschiktheid en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, het dienstverband om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen?

Wil je meer informatie over deze functie dan kunt je hiervoor terecht bij mevrouw Marion de Ruijter, manager Cicero Revalidatie en Herstelzorg, T 06-46062685.

Sollicitaties

Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 13 maart richten aan:
Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC te Brunssum, t.a.v. Ellis Op den Kamp,
recruiter, onder vermelding van vacaturenummer NG-V1816

Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl