Steeds meer zorginstellingen en woningcorporaties benaderen EBG Group om grip te krijgen op hun verbruik en kosten. In onze aanpak starten wij met het creëren van inzicht: het in kaart brengen van de inkoopvolumes, de prestaties van het collectief ketelhuis en het verbruik / comfort aan de kant van de afnemers. Hiervoor lezen wij slimme energiemeters uit, loggen wij parameters uit gebouwbeheersystemen als Priva en registreren wij de verbruiken van de individuele afnemers. Ons werk start bij het begin: platte data uit de meest veelzijdige bronnen.

Datacollectie

Ons complexenbestand groeit sterk en dat heeft een groot effect op de manier waarop wij data verzamelen en verwerken. Er komen steeds meer verschillende databronnen bij en het aantal datapunten per complex groeit. Installaties en bijbehorende gebouwbeheersystemen worden steeds complexer, waardoor wij steeds meer parameters niet alleen kunnen instellen, maar ook kunnen loggen. Deze parameters kunnen ons iets vertellen over de prestaties van installatiedelen en het comfort die zij leveren.

Meet- en regeltechnici

Binnen onze divisie EBG Building Control zetten wij niet alleen meet- en regeltechnici in voor het ontwerpen en realiseren van regel- en beheersystemen. Ook bieden zij ondersteuning bij het ophalen en het analyseren van platte data, zodat deze een waardevolle betekenis krijgt. Op basis van het verkregen inzicht verzorgen zij de aanpassingen aan installaties die nodig zijn om het comfort te verhogen en het energieverbruik te verlagen.

Wegens ons succes en groeiend complexenbestand zijn wij daarom op zoek naar 4 ervaren meet- en regeltechnici voor onze divisie EBG Building Control. Meer informatie over de EBG-Group staat HIER