Limburgse Werkgevers Vereniging zoekt opvolger voor directeur Wim Weijnen (pensioen bereikt)

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) is met ruim 1300 actief deelnemende leden de belangrijkste belangenbehartiger van het Limburgse bedrijfsleven. Het Maastrichtse bedrijf Equipe is aangetrokken  voor de sollicitatieprocedure.

Hieronder meer informatie over de vacature: Onze opdrachtgever, de Limburgse Werkgevers Vereniging (hierna LWV) is met ruim 1300 actief deelnemende leden de belangrijkste belangenbehartiger van het Limburgse bedrijfsleven. Toonaangevende bedrijven en organisaties uit de sectoren bouw, industrie, transport en logistiek, groothandel, distributie, zakelijke dienstverlening maar ook onderwijs en zorg, verspreid over de gehele provincie zijn aangesloten bij de LWV. Met de LWV als invloedrijke belangenbehartiger laten zij collectief hun stem horen richting Rijk, Provincie en gemeenten en denken en werken zij actief mee aan de ontwikkeling van hun omgeving. De aandacht gaat hierbij uit naar het bewerkstellingen van een gezond werkgeversklimaat met daarin zaken als voldoende vestigingsruimte voor bedrijven, een goede bereikbaarheid en voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Concrete voorbeelden hiervan zijn een actieve deelname in initiatieven als Limburg Economic Development, Keyport en Techno Valley Limburg. Daarnaast is de LWV officieel vertegenwoordiger van de landelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW. De LWV werkt in federatief verband samen met MKB Limburg en LLTB onder de naam Ondernemend Limburg. Voorts organiseert de LWV tal van ledenbijeenkomsten, waarin uitwisseling van kennis en ervaring en informatieverstrekking centraal staan. Kortom, LWV Verbindt, Vertegenwoordigt en Versterkt.

De activiteiten van de LWV worden zowel inhoudelijk als organisatorisch ondersteund door een professioneel en resultaatgericht team dat gevestigd is in de historische Teekenschool te Roermond.

De functie is vacant wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige directeur

Functie-informatie:
Waar de LWV de afgelopen jaren onder leiding van de huidige directeur een stevige positie heeft verworven, staan de komende jaren in het teken van verdere verjonging en vernieuwing, het verbinden van de jonge generatie ondernemers met de bestaande leden en het uitbouwen en optimaliseren van de toegevoegde waarde van de LWV. In deze nieuwe uitdagingen is de Directeur het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en geeft hij/zij leiding aan de organisatie, die met inbegrip van een dochterbedrijf, uit 19 personen bestaat. Hiermee is hij/zij verantwoordelijk voor het mede-ontwikkelen van de visie, het beleid en de strategie van de vereniging. Dit omvat o.a.

– Zorgdragen voor de uitvoering van het beleid en tevens bijbehorende lobby, dienstverlening en zichtbaarheid

– Alle vormen van communicatie, zowel intern als extern, waaronder naar politiek en pers

– Het financieel beleid, alsmede het beleid rond personeel en organisatie

– De relatie naar VNO-NCW in Den Haag

– Het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve activiteiten en diensten

– Het verbinden van de jonge generatie van ondernemers met de bestaande leden

– Samen met de voorzitter de boegbeeldfunctie invullen en het verzorgen van de exposure om zodoende de zichtbaarheid en daarmee ook de positie van de LWV verder te vergroten.

De directeur is een gedreven en inspirerende manager die boven alles beschikt over een ondernemende en op innovatie gerichte signatuur, affiniteit heeft met belangenbehartiging en beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Iemand die daarnaast kan bogen op een analytisch en conceptueel denkvermogen, maar die zaken ook operationeel weet te vertalen. Hij/zij heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten, is besluitvaardig en integer, maar ook resultaatgericht en diplomatiek. Een ‘peoplemanager’ die ervaring heeft in de aansturing van professionals met een stevig trackrecord op het gebied van innoverende concepten. Iemand die beschikt over een goed empathisch vermogen, die “bruggen” kan bouwen, de taal van ondernemers spreekt en kan enthousiasmeren. Een gesprekspartner op niveau die zich gemakkelijk beweegt in diverse netwerken.

Hier meer informatie over de vacature.