Manager Marketing & Communicatie voor Schunck in Heerlen (via Equipe)

SCHUNCK* is een synergetische bundeling van krachten van verschillende – voorheen zelfstandige – culturele instellingen: een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een centrum voor onderzoek en presentatie op het gebied van architectuur en stedenbouw, een openbare bibliotheek en een muziek- en dansschool. Een hedendaagse, multidisciplinaire, culturele instelling die de dynamo wil zijn voor de totstandkoming van een kritische, artistieke en culturele ontmoeting tussen de wijk en de wereld. SCHUNCK* profileert zich daarbij steeds sterker als producent van toekomstig cultureel erfgoed en manifesteert zich als een belangrijke speler bij het onderzoeken, bevragen, reflecteren en vormgeven van de (regionale) identiteit. Sinds 1 januari 2016 fungeert SCHUNCK* als een zelfstandige Stichting. Binnen SCHUNCK* zijn circa 110 medewerkers (78fte) actief.

SCHUNCK* heeft de ambitie de organisatie en haar diensten de komende jaren (nog) nadrukkelijker te positioneren als hét culturele centrum van de stad Heerlen en van de wijken.

Namens onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een

MANAGER MARKETING & COMMUNICATIE (32 UUR P/W)

gedreven professional met oog voor mensen, organisatie en markt

De functie
Gelet op de ambities van SCHUNCK* zijn de belangrijkste uitdagingen waarvoor u komt te staan: het inrichten van de marketing & communicatieafdeling afgestemd op de in- en externe klantvraag.

Hiertoe stemt u processen zodanig op elkaar af dat deze op elkaar aansluiten en opdrachten gestroomlijnd kunnen worden afgehandeld. U schept éénduidigheid, duidelijkheid over uitvoering van de diverse opdrachten, functies, verantwoordelijkheden en communicatielijnen en inspireert het team met heldere afspraken. Door uw gestructureerde aanpak zorgt u ervoor dat de interne organisatie ‘staat als een huis’ en uiteenlopende opdrachten en werkprocessen soepel verlopen en op elkaar aansluiten.
U geeft leiding aan het communicatieteam van SCHUNCK* (5 medewerkers, 3,5 fte), treedt op als strategisch adviseur van het managementteam en directie van SCHUNCK* en ontwikkelt het strategische beleid op het gebied van marketing, communicatie en sponsoring. U initieert het jaarlijkse marketing-, communicatie- en sponsorplan en draagt zorg voor de operationele vertaling hiervan. U bouwt en onderhoudt een relevant netwerk in de regio met instellingen en organisaties die kunnen bijdragen aan de realisatie van het marketing- en communicatieplan. Daarnaast voert u acquisitie ten behoeve van een nog op te zetten sponsornetwerk/businessclub.
U werkt vanuit een mensgerichte managementstijl waarbij u in staat bent om met uw team processen te verbeteren en veranderingen te realiseren en te borgen. U maakt verbinding met medewerkers en coacht het team. U zorgt dat er structureel werkoverleggen worden gevoerd en vervult een voorbeeldrol in planmatig denken en werken en in het naleven van werkafspraken. Gezien de omvang van de organisatie zijn de lijnen kort in de aansturing van uw team. U bouwt voort op wat er al staat, maar onderzoekt vooral waar het beter en efficiënter kan en brengt overzicht, structuur en rust in de interne organisatie. Vanzelfsprekend werkt u nauw samen met het MT voor wat betreft visie, strategie en innovatie binnen de organisatie. Hierbij maakt u steeds de afweging tussen culturele, creatieve, innovatieve, commerciële, organisatorische en menselijke belangen.

Profiel
U beschikt over een ruime en relevante opleiding op het vakgebied (bijvoorbeeld WO communicatie en/of marketing, NIMA). U hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie. U beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden en bent een teamplayer.
Ruime aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie binnen een organisatie in transitie is een vereiste. Werkervaring in een culturele instelling en een relevant netwerk in Parkstad) is een pré.

De bedrijfscultuur vraagt om een manager die zichtbaar op de werkvloer aanwezig is en die gemakkelijk en natuurlijk leiding geeft, goed kan motiveren en kan sturen op het nemen van verantwoordelijkheid. U weet als geen ander hoe u uw medewerkers kunt motiveren. Naast sturend vermogen is initiatief, daadkracht en doortastendheid gewenst. U heeft charisma en bovenal ‘drive’ om een specialistisch dienstverlenende instelling op het gebied van Marketing & Communicatie verder te laten excelleren.

Geboden wordt
Binnen een maatschappelijk van belang zijnde organisatie wordt u een zelfstandige, dynamische functie op basis van 32 uur per week met marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om direct via onze website www.equipe-bv.nl op deze vacature te reageren uiterlijk vóór 13 januari a.s.
U vindt de functie terug onder vacaturenummer 7523.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen (Directeur), bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer (Management Consultant), bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-12829386.