OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg) Roermond zoekt een directeur (m/v)

Hoenen Recruitment Services zoekt een Directeur (m/v) voor OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg) in Roermond.

De vennootschap:

Onze opdrachtgever, OML BV (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg), is gevestigd te Roermond en heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling ten behoeve van de leefbaarheid in Midden-Limburg. De toegevoegde waarde van OML zit in het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Zij tracht het omschreven doel te realiseren door:

 • Het beheren en vitaal houden van werklocaties
 • Het beschikken over en uitgeven/inzetten van grondposities
 • Het ontwikkelen van gebieds- en locatieconcepten
 • Het voeren van acquisitie
 • Het verstrekken van advies en ondersteunende diensten

De vennootschap wordt (statutair) bestuurd door de Directeur. Deze wordt, op voordracht van de Raad van Commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders zijn 5 Gemeenten in Midden-Limburg: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De organisatie:

OML is een kleine professionele organisatie  (5 medewerkers), die in ruim 10 jaar tijd expertise heeft opgebouwd in een breed scala van werkzaamheden op het terrein van gebiedsontwikkeling, inclusief aan- en verkoop van gronden. Voor specialistische uitvoeringswerkzaamheden en ondersteunende diensten wordt gebruik gemaakt van externen.

Het ontwikkelen, beheren en herstructureren van bedrijfsterreinen is de belangrijkste taakstelling van OML. In de combinatie van deze taken-, samen met haar dienstverlening naar de overheid, ligt de kracht van de aanpak van OML. Haar onderscheidend vermogen is gelegen in de integrale en gecoördineerde benadering van vraag en aanbod op boven-lokaal niveau vanuit een regionaal beleidsperspectief.

De missie van OML is, dat de organisatie hét aanspreekpunt en servicecentrum wil zijn voor het bedrijfsleven in de regio, wanneer het gaat om bedrijfshuisvesting in de brede zin van het woord. Klanten kunnen rekenen op slagvaardigheid en maatwerk.

De functie:

Als statutair bestuurder is de Directeur verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen binnen de aangegeven kaders. De Directeur vervult beleidsmatig en organisatorisch een sturende rol en ontwikkelt een visie op de koers van het bedrijf. De Directeur is het boegbeeld van OML in externe communicatie, representatie overlegsituatie en netwerken. Kwartaalsgewijs rapporteert de Directeur over de voortgang van het jaarplan en zaken die van belang zijn, aan de Raad van Commissarissen.

Profiel van de geschikte kandidaat:

 • Academisch werk- en denkniveau, blijkend uit opleiding en/of ervaring
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve eigenschapen
 • Ervaring met projecten en elementaire kennis van grondexploitaties en gebiedsontwikkeling
 • Financieel economisch voldoende onderlegd om in samenspraak met de Controller een verantwoord financieel beleid te voeren
 • Leidinggevende kwaliteiten met een “hands-on” mentaliteit, die passen in een kleine slagvaardige organisatie
 • Ondernemer die binnen de bestaande kaders en omgevingsfactoren beslist en risico’s durft te nemen
 • Netwerker die met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen mensen voor zich kan winnen
 • Belangrijke kerncompetenties: empathisch vermogen, volstrekt integer, bruggenbouwer, coach, klant- én resultaatgericht,  strateeg die de wezenlijke details niet uit het oog verliest.

Reageren:

Interesse in deze vacature? Reageer per email met motivatiebrief en uitgebreid CV naar: Hoenen Recruitment Services BV, Willem II Singel 74, 6041 HV Roermond met als emailadres info@hoenen.nl. Heeft U vragen over de vacature? Neem gerust contact op met de heer N. Hoenen: 0475-338439.