Stichting Cicero Zorggroep zoekt Manager Bedrijfsondersteuning

Stichting Cicero Zorggroep is op zoek naar een fulltime

Manager Bedrijfsondersteuning

Functieomschrijving:

De manager bedrijfsondersteuning waarborgt de financiële, administratieve en ICT-technische continuïteit van de organisatie en heeft een sturende en controlerende rol in de planning & controlcyclus, informatievoorziening en informatieveiligheid van de organisatie. De manager draagt mede zorg voor voorbereiding, uitvoering en bewaking van het zorgverkoopproces en de financiële kaders die daaruit voortvloeien.

Is integraal verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische processen binnen de gehele organisatie en past deze voortdurend aan, aan de behoefte van de organisatie op dit terrein.

Daarnaast vormt de manager bedrijfsondersteuning de verbindende schakel tussen (de lijnmanagers van) het primaire zorgproces en bedrijfsondersteuning en fungeert als sparringpartner voor het management en de raad van bestuur bij strategische afwegingen.

Plaats in de organisatie:

  • Ontvangt leiding van de raad van bestuur.
  • Geeft leiding aan de managers van de afdelingen financiën, ICT en backoffice Cicero Zorggroep en backoffice Cicero Thuis.
  • Geeft vanuit het vakgebied functionele aanwijzingen aan de managers IMZ, vastgoed & facilitair, Cicero Revalidatie en Herstelzorg, expertisecentrum behandeling & begeleiding en stafhoofden.
  • Maakt onderdeel uit van het zorgverkoopteam en het managementteam.

Neemt deel aan de vergaderingen van de werkgroep financiën van de raad van toezicht en aan de vergaderingen van de gehele raad van toezicht bij de besprekingen van financiële stukken.

Functie-eisen:

Voor deze uitdagende functie stellen wij de volgende eisen aan kandidaten:

  • academisch werk- en denkniveau dat blijkt uit een gerichte opleiding (bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bedrijfskunde of MBA).
  • gerichte aanvullende scholing en zeer ruime werkervaring in een managementfunctie in de zorg met eind-verantwoordelijkhei op het gebied van financiën en ICT.
  • grondige kennis van en inzicht in het werken binnen een zorginstelling en de daarmee samenhangende processen en complexe financieringsstromen. Uitstekend op de hoogte van de gang van zaken bij zorgverkoopprocessen.
  • uitstekend op de hoogte van relevante regelgeving, ontwikkelingen in het vakgebied en het vermogen om de relevantie daarvan voor de organisatie om te zetten in concrete activiteiten en/of beleidsvoorstellen.
  • beschikken over aanvullende scholing en vaardigheden op het gebied van verandermanagement.
  • uitgebreide kennis van ERP-systemen, geautomatiseerde workflow toepassingen, business intelligencetools e.d.

Arbeidsvoorwaarden:

Cicero Zorggroep biedt een uitdagende werkomgeving, waarin veel ruimte is voor ontwikkeling en initiatief.

De functie wordt in beginsel aangeboden voor de duur van een jaar en wordt gehonoreerd volgens CAO VVT, FWG 75. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verpleeg-, en Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing.

Inlichtingen:

Wilt u meer informatie over deze functie dan kunt u hiervoor terecht bij mevrouw K. Koster, raad van bestuur, ( 045 563 74 04.

Een volledig functieprofiel is te vinden via onze site, www.cicerozorggroep.nl

Solliciteren:

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 4 juli 2017 richten aan Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC te Brunssum t.a.v. Ellis Op den Kamp, recruiter, onder vermelding van vacaturenummer: AS-V1751.

Of reageer per mail: e.opdenkamp@cicerozorggroep.nl.

Selectiegesprekken vinden plaats op maandag 24 juli (middag) en vrijdag 28 juli (middag).