Vacature: Lid Raad van Commissarissen Rabobank Peel, Maas en Leudal

Rabobank Peel, Maas en Leudal is een coöperatieve bank van en voor haar leden en klanten. Een partner van de regio. Onze deskundigheid, betrokkenheid en ondernemerschap zetten wij in om de dromen en ambities van onze leden en klanten te realiseren. Het werkgebied van onze bank valt overwegend samen met de gemeenten Peel en Maas, Leudal en Maasgouw. In de Raad van Commissarissen (RvC) van Rabobank Peel, Maas en Leudal is een lid aftredend en niet herkiesbaar. Hierdoor zijn wij op zoek naar een commissaris.
Welke taak heeft de Raad van Commissarissen?
De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de directie op adequate wijze invulling geeft aan de doelstellingen van de bank. De RvC vervult tevens een klankbordfunctie voor de directie. Het coöperatieve karakter van de Rabobank wordt door de RvC onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt. De nieuwe commissaris wordt door de Ledenraad van de bank benoemd.

Profiel
De commissaris die wij zoeken beschikt over een hbo/universitair denk- en werkniveau en is bij voorkeur werkzaam in een bestuurlijke functie in de quartaire sector wel actief in het food & agri domein. Hij/zij is maatschappelijk betrokken, is een mensgerichte teamplayer die de coöperatie een warm hart toedraagt, kan goed anticiperen op een sterk veranderende samenleving en organisatie, en heeft een onafhankelijke en kritische instelling. Gezien de huidige samenstelling van de RvC wordt bij gelijke geschiktheid voorkeur gegeven aan vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten die woonachtig zijn in de gemeente Peel en Maas.

Bekijk hier het uitgebreide profiel
Meer informatie en uw reactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC, Ko Remijnse, telefoonnummer 0475-495346 en/of de directievoorzitter, Guul Smeets, telefoonnummer 0475-518566. Uw reactie kunt u uiterlijk 26 april 2017 sturen naar Rabobank Peel, Maas en Leudal t.a.v. Guul Smeets, Postbus 7010, 5980 AA Panningen.