Vacatures nemen toe en werkloosheid neemt af in Limburg

Limburg zit met 2,6 werklozen per vacature een fractie onder het landelijk gemiddelde. Het aantal openstaande vacatures steeg van 9.000 (1e kwartaal 2016) naar 11.000 (1e kwartaal 2017). De werkloosheid was in het eerste kwartaal van dit jaar 5,2%. Een jaar eerder was dit nog 6,9%. In getallen werkloze beroepsbevolking in Limburg is dit 39.000 in het 1e kwartaal 2016 en 30.000 in het eerste kwartaal van dit jaar.

In alle provincies daalde het aantal werklozen per vacature, doordat het aantal vacatures toenam en tegelijkertijd het aantal werklozen afnam. Het aantal werklozen per vacature geeft een indicatie van de spanning op de arbeidsmarkt. De spanning is groter naarmate er minder werklozen per openstaande vacature zijn. De arbeidsmarkt is dan krapper. In het eerste kwartaal van 2017 was de arbeidsmarkt het minst ruim in Utrecht en Zeeland, met 1,8 werklozen per openstaande vacature. In heel Nederland waren dat er 2,7. De arbeidsmarkt was het ruimst in Groningen. Daar waren vier werklozen per openstaande vacature. In het eerste kwartaal van 2008, kort voor de crisis, waren er nog 1,4 werklozen per vacature in Nederland.

In alle provincies meer vacatures
Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 189 duizend vacatures open in Nederland, 23 procent meer dan een jaar eerder. In alle provincies was er sprake van een toename. De ontwikkeling was het sterkst in Zeeland (+40 procent), gevolgd door Flevoland en Groningen. In Zeeland zit deze groei vooral in de gezondheids- en welzijnszorg en de bouw. Voor Flevoland is dit de bouw en het openbaar bestuur. Onderwijs en bouwnijverheid zijn de sterkst groeiende sectoren in Groningen. Limburg en Drenthe hebben met 23 hetzelfde groeipercentage als Nederland. De provincie met relatief de minste groei is Zuid-Holland.