Vakbond FNV tevreden over Europese plannen om werk- en privé balans te verbeteren

De Europese commissie presenteerde woensdag een aantal voorstellen voor een betere werk- en privé balans voor werknemers, waaronder een plan om vaders tenminste tien dagen verlof te geven na de geboorte van hun kind. Nu hebben vaders in Nederland daarvoor maar twee dagen verlof. Ook wil de commissie ouders individueel recht geven op vier maanden betaald ouderschapsverlof.

FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: ‘Wij zijn als FNV positief over deze voorstellen en vinden dat het nieuwe kabinet deze norm bij de formatie moet meenemen, zeker nu het vaderschapsverlof controversieel is verklaard. Wij lopen hopeloos achter en bungelen nu ongeveer onderaan in Europa met vaderschapsverlof. Prima dat de Europese Commissie nu een minimumnorm stelt. Wij pleiten al jaren voor het eerlijker delen van zorg tussen mannen en vrouwen.’

Zorgverlof
Verder stelt de Europese commissie voor dat mensen die zorgen voor een familielid en ouders van kinderen onder de 12 het recht krijgen op vijf dagen betaald zorgverlof en het recht om te vragen om flexibele werktijden. Deze voorstellen zijn een onderdeel van de Europese Pijler van Sociale Rechten die vanmiddag wordt gepresenteerd.

Beter combinatie werk en zorg
Catelene Passchier: ‘Met dit totaalpakket aan voorstellen kan een stap gezet worden naar een betere combinatie van werken en zorgen. Met name voor vrouwen kan dit betekenen dat hun positie op de arbeidsmarkt sterk verbetert. En ouders met minder inkomen kunnen dan eindelijk óók ouderschapverlof opnemen.’