Valkenburg krijgt ruim 2 miljoen euro van Provincie voor centrumontwikkeling

De gemeente wil haar regionale centrumfunctie op toeristisch-economisch gebied ook voor de toekomst stevig verankerd houden. In totaal zal de Provincie Limburg, na realisatie van de resultaten, 2,15 miljoen euro bijdragen. Daar tegenover staat een investering door de gemeente Valkenburg aan de Geul van ruim 4 miljoen euro en door marktpartijen van ca. 19,5 mln.

Toeristische hoofdstad van Limburg
Het inrichten van een duurzaam evenemententerrein van 7.000m2 en herinrichten openbare ruimte met zowel groen als voldoende parkeergelegenheid moet Valkenburg blijvend goed bereikbaar maken. De identiteit van Valkenburg als toeristische hoofdstad van Zuid-Limburg en als vestings- en mergelstad wordt versterkt. Dit betekent onder meer het zichtbaar maken van de oude omwalling op het Walramplein en het inrichten van dit plein als evenemententerrein. Daarnaast komt er een toevoeging in het toeristisch aanbod in de vorm van een designhotel in een monumentaal klooster (Pradoegebouw) en komen middelen beschikbaar voor de herontwikkeling van het Leeuwterrein.

Wereldwielerstad
Eric Geurts licht toe: “Een toeristische gemeente en wereldwielerstad als Valkenburg moet aantrekkelijk blijven, ook met het oog op de werkgelegenheid (momenteel ruim 3.000 arbeidsplaatsen in de toeristische sector). Daarvoor moeten we blijven investeren in openbare ruimte en voorzieningen. Met deze provinciale impuls zullen ook andere partijen aanhaken en investeren. Stilstaan is achteruitgang. De gemeente heeft een forse ambitie op tafel gelegd en daarvoor zelf al een substantieel deel van de benodigde middelen beschikbaar gesteld.” Martin Eurlings vult aan: “Valkenburg is een bijzondere parel in het Heuvelland, centraal gelegen tussen Heerlen en Maastricht. Ze is de toeristische hoofdstad van Limburg en onderdeel van de Euregio Maas-Rijn. Valkenburg -met haar Cauberg- is dè locatie voor wielerevenementen en wellness. Ik ben trots op de gerealiseerde plannen tot nu toe en heb alle vertrouwen dat lokale en (inter)nationale marktpartijen inspelen op de verdere ontwikkeling in ons centrum. Daar profiteren niet alleen onze inwoners van, maar ook die van heel Zuid-Limburg en bezoekers van binnen en buiten de Provincie.”