Vandaag 4 juli vindt vanaf 14.30 uur de 12e bijeenkomst plaats van Maastricht Bereikbaar, bestemd voor bij het programmabureau aangesloten werkgevers. Het programma is deze keer gecombineerd met een inspiratiebijeenkomst van de Provincie Limburg over een nieuwe koers voor mobiliteit in Limburg.

Tijdens de bijeenkomst gaan werkgevers, overheden, mobiliteitsaanbieders en belangenorganisaties in gesprek over de bereikte resultaten van Maastricht Bereikbaar, de start van Roermond Bereikbaar, de voorbereidingen voor Mobility as a Service en de nieuwe mobiliteitsvisie van Provincie Limburg. Tevens wordt aan de hand van een aantal stellingen gefilosofeerd en gedebatteerd over slimme mobiliteit voor stad en regio.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 17.15 uur in Kasteel Limbricht, Allee 1, 6141 AV Limbricht. Aanmelden kan via desiree.florie@maastricht-bereikbaar.nl of 06 – 21 833 077.