Veerman Ton Paulus (Velden) eist 10.000 euro na stuwprobleem

Paulus kon een maand lang niet varen met zijn veerboot vanwege de problemen bij de stuw in de Maas bij Grave. De verzekeringsmaatschappij van Paulus bereidt een claim van 10.000 euro voor om de schade te verhalen bij Rijkswaterstaat.

Gisteren werd bekend dat personen die schade hebben geleden door de kapotte stuw vrijwel zeker geen schadevergoeding krijgen. De rechtbank in Rotterdam maakte namelijk bekend dat het bedrijf dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade aan de stuw, maximaal maar 912.000 euro hoeft te betalen. Het voorlopig vastgestelde bedrag van bijna een miljoen is gebaseerd op een internationaal verdrag dat geldt voor onder andere scheepseigenaren. Hierin is de beperkte aansprakelijkheid geregeld. Deze afspraak is ingesteld om de binnenvaart niet onverzekerbaar en dus peperduur te maken. Een verantwoordelijke van een scheepvaartincident kan de rechter verzoeken de maximaal te claimen schade in te perken. De Duitse rederij Gefo heeft dat met succes gedaan.

Het bedrag dat de Duitse reder in een schadefonds moet storten is voor de vergoeding van alle directe en indirecte schade. De verwachting is echter dat de claims in de miljoenen zullen lopen.

 

 

 

Of de claim van Paulus kansrijk is