Bedrijventerreinen Noorderpoort, Tradeport Venlo en Trade Port Zuid te Venlo hebben opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar de samenwerking om de veiligheid te verbeteren al langer loopt.

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit leidt tot een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. MKB-Nederland heeft dit proces begeleid.

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt diverse maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode.

Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 800 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Het certificaat zal op 10 augustus door burgemeester Scholten van Venlo officieel worden uitgereikt.