De gemeente Venlo heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rabobank Foundation en Rendiz. Deze partijen gaan zich gezamenlijk inzetten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. Dit gebeurt via een innovatieve financieringsstructuur, waarbij de Rabobank Foundation optreedt als financierder, Rendiz als maatschappelijk ondernemer en de gemeente als leverancier van kandidaten.

De werkzoekenden die deelnemen aan deze trajecten zijn allen (om diverse redenen) niet in staat gebleken om zelfstandig de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Alleen via intensieve een-op-een begeleiding kunnen deze kandidaten weer arbeidsfit gemaakt worden. “En precies die passende begeleiding kan Rendiz hen perfect bieden,” stelt wethouder Hanno Lamers (Sociale Zaken & Werkgelegenheid). “Daarnaast biedt Rendiz de mensen ook een werkplek aan, zodat zij direct werkervaring kunnen opdoen.”

De trajectcoaches bij Rendiz gaan een opleiding volgen voor Positieve Gezondheid. Doelstelling is de deelnemers te begeleiden en te onderzoeken op positieve gezondheidsaspecten. Verwacht wordt dat mensen die een zinvolle bijdrage aan de samenleving kunnen geven op termijn daarvan een positief effect ondervinden op fysieke en mentale gezondheid. Deze verbinding tussen arbeid en gezondheid in brede zin maakt deze social impact bond uniek in Nederland. De Provincie Limburg heeft de ambitie om de eerste provincie in Nederland te worden, waarbij positieve gezondheid is ingevoerd.

Ter voorbereiding op deze ‘social impact bond’ is een maatschappelijke businesscase opgesteld, waarin voorwaarden en onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat Rendiz 30% van de deelnemers duurzaam kan laten uitstromen naar een betaalde baan.