Venray gaat ondernemers vragen wat ze vinden van ondernemersklimaat en dienstverlening

De gemeente Venray wil weten hoe burgers en ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De gemeente gaat dit meten met behulp van een burger- en ondernemerspeiling, beiden zijn onderzoeksinstrumenten van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Eind mei 2016 wordt gestart met de peilingen. De resultaten worden gebruikt om beleid te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van lokale ondernemers en inwoners en om de gemeentelijke dienstverlening aan beide doelgroepen te verbeteren.

Inwoners worden bij een bezoek aan het gemeentehuis aan de balie en via de telefoon gevraagd of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Daarna krijgen ze per een mail toegestuurd met een link naar de enquête om deze digitaal in te vullen. Ook via de website wordt gevraagd om de enquête in te vullen na de aanvraag van een product of dienst. De vragen gaan o.a. over de bereikbaarheid, snelheid, duidelijkheid, wachttijden en hostmanship.

Voor ondernemers geldt dat ze allemaal een brief per post krijgen met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Hiervoor gaan ze naar een website om daar een digitale vragenlijst in te vullen. In de ondernemerspeiling wordt met behulp van de vragenlijst aan de hand van vijf thema’s gemeten wat de ondernemers vinden van de gemeente:

  1. Bedrijfsomgeving
  2. Gemeentelijke dienstverlening
  3. Relatie ondernemer-gemeente
  4. Gemeentelijke heffing en regeldruk
  5. Ondernemersklimaat

Het kost weinig tijd om de vragenlijst in te vullen en geeft de gemeente veel informatie over de wensen van inwoners en ondernemers. De gemeente Venray verwacht met de resultaten van dit onderzoek de kwaliteit van onze dienstverlening in kaart te brengen en concrete aanknopingspunten te krijgen ter verbetering van de dienstverlening.