Venray houdt proef met mengvormen winkel/horeca in centrum

Dit is volgens de gemeente één van de maatregelen om het centrum vitaal en aantrekkelijk te houden. Als aan enkele spelregels wordt voldaan, kan een slijterij bijvoorbeeld een proeverij organiseren in de eigen zaak, kan een horecazaak dressing en wijn verkopen en kan een winkel alcohol ter plaatse verstrekken of verkopen.

Het gemeentebestuur is akkoord gegaan met een tijdelijke proef om mengvormen van winkel/horeca toe te staan. De proef heeft een looptijd van 2 jaar (1 juli 2017 tot 1 juli 2019), vindt plaats in het centrum van Venray en gaat over het verkopen en/of schenken van alcohol. Momenteel laat de Drank- en Horecawet deze mengvormen maar beperkt toe. Het gemeentebestuur vindt het echter noodzakelijk om nieuwe centrumbelevingen te faciliteren en aan te sluiten bij de manier waarop het publiek tegenwoordig graag winkelt en uitgaat.

Spelregels proef
Er gelden voor de proef enkele spelregels. Zo moeten de mengvorm-handelingen die in de proef zijn toegestaan ondergeschikt blijven aan de hoofdactiviteit. Ook moet aan de overige wet- en regelgeving, die buiten de proef valt, worden voldaan (niet schenken aan personen onder de 18 jaar, het hebben van een verklaring sociale hygiëne, aanwezigheid van vrij toegankelijk toilet etc.). Winkels waar veel kinderen komen, zoals kindermodezaken, supermarkten en speelgoedwinkels, mogen niet meedoen aan de proef.

Draagvlak proef
Zowel vanuit de lokale ondernemers en Venray Centraal als vanuit Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Venray is er draagvlak voor de proef. De spelregels zijn met deze partijen opgesteld en afgestemd. De partijen evalueren de proef gezamenlijk op twee momenten: 1e helft 2018 en 1e helft 2019.