Venray scherpt kaders veehouderij aan

‘De sector moet zich duurzaam ontwikkelen en de gezondheid van de mens staat daarbij centraal’. Dat staat in het ontwerp visie veehouderij van de gemeente Venray.

De visie moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp voor de visie deze week vastgesteld. De gezondheid van de mens centraal betekent concreet dat veehouderijen hun emissies moeten verminderen. Minder geur, minder ammoniak, minder fijn stof en minder endotoxinen. De vernieuwing van oude stallen moet sneller gaan. Verplaatsing of nieuwe bedrijven moeten verder van de bewoning af komen te liggen. Bedrijven die stoppen leveren hun vergunning in. “We zeggen niet ‘stop’ tegen de veehouderij”, zegt wethouder Martijn van der Putten toe. “Venray blijft ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling. Maar we scherpen wel de kaders flink aan.”

Pilot
Dat wil Venray onder meer doen door een strengere geurverordening. In de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 moet ingaan, krijgen gemeenten meer mogelijkheden om eisen aan geur te stellen. De gemeente heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) toestemming gevraagd om bij wijze van proef nu al meer mogelijkheden te krijgen om de geureisen aan te scherpen, vooruitlopend op de Omgevingswet. De visie wordt beschouwd als een bouwsteen vooruitlopend op de nog op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie.

Martijn van der Putten is niet alleen tevreden over het resultaat van de visie veehouderij, maar zeker ook over de manier waarop de visie tot stand is gekomen. “In goed overleg en samenspraak met alle belanghebbenden. Iedereen heeft de kans gehad om mee te praten. Particulieren, organisaties, veehouders en inwoners van dorpen.”