Verdachte vastgoedbaron Harry Muermans dagvaardt Staat na tien jaar wachten

Het is 2007 als de zogenoemde Klimopaffaire bekend wordt: grootschalige fraude in vastgoedland, waarbij valsheid in geschifte en witwassen twee sleutelwoorden zijn. Ook de naam van Roermondenaar Harry Muermans (nu 71) duikt consequent op.

Tien jaar later heeft nog steeds geen inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaatsgevonden. Een lange lijst medeverdachten heeft wel al een vonnis op zak of heeft een schikking getroffen met justitie. Dat laatste weigert Muermans.

In augustus jl. bevestigde het Openbaar Ministerie aan Quote dat het onderzoek tegen Muermans dan toch was afgerond en dat hij zich in de rechtbank van Roermond moet verdedigen tegen twee aanklachten: valsheid in geschrifte en witwassen. ‘De zaak is wat het OM betreft klaar om te worden behandeld’, aldus een woordvoerder tegen het zakenblad. ‘Wij hebben begrepen dat een regiezitting in april 2018 zal worden gepland.’ Ondertussen werd door justitie al voor €1,3 miljoen beslag gelegd op zijn pensioengelden.

Muermans heeft nu zelf de publiciteit gezocht middels een persbericht naar de media.

‘Muermans heeft op 6 december 2017 de Staat der Nederlanden gedagvaard vanwege onrechtmatige overheidsdaden ten opzichte van zijn persoon. Muermans is van mening dat hij al sinds 2007 – dus ruim tien jaar lang – door zowel het Openbaar Ministerie als rechtbanken aan het lijntje wordt gehouden, zonder dat er ooit officieel een dagvaarding tegen hem is uitgebracht.’

‘Dat heeft geresulteerd in een langdurige situatie van rechtsonzekerheid. Als gevolg van deze onrechtmatige overheidsdaden heeft Muermans aanzienlijke financiële schade opgelopen, wordt hij voortdurend door bepaalde media in een onjuist en beschadigend daglicht geplaatst, is het voor hem onmogelijk geworden om zijn vastgoedportefeuille adequaat te beheren en te exploiteren en weigeren Nederlandse banken en (potentiële) relaties in een aantal gevallen nog langer zaken met hem doen. Tenslotte hebben ook zijn privé situatie alsmede zijn gezondheid zwaar geleden door het onrechtmatig optreden van het OM.’

Quote meldt op zijn site dat Muermans ooit in de Quote500 stond met een geschat eigen vermogen van meer dan 100 miljoen euro. Volgens het blad staat het vastgoedbedrijf van de Roermondenaar volgens de laatste jaarverslagen nu ruim €61 miljoen in de min.