Verdere daling WW-uitkeringen in Limburg

Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 18%. Het aantal WW-uitkeringen neemt in alle sectoren af, ook in de detailhandel, een sector die de afgelopen jaren te kampen had met grote faillissementen.

Aantal WW-uitkeringen in Limburg 21% lager dan jaar geleden
Eind oktober 2017 waren er in Limburg 22.634 lopende WW-uitkeringen. Dit was 21% minder dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 18%. Op landelijk niveau waren er in oktober 2017 in totaal 343.096 WW-uitkeringen. Het landelijke WW-percentage bedroeg in oktober 2017 3,8%, in Limburg lag dat percentage met 4,0% een fractie hoger.

Herstel detailhandel
De detailhandel heeft roerige jaren achter de rug. De sector leed zwaar onder de recessie en toen economisch herstel doorzette, kreeg de detailhandel te maken met faillissementen van diverse grote winkelketens. De vooruitzichten voor de detailhandel zijn inmiddels weer positief en de omzet stijgt als gevolg van toegenomen consumentenvertrouwen. UWV verwacht in de periode 2016-2018 voor Limburg een groei van het aantal banen met 3,7%, waarmee het totaal aantal banen in de sector in 2018 uitkomt op 58.700. Ook de ontwikkeling van het aantal lopende WW-uitkeringen aan mensen die in de detailhandel werkzaam waren, laat zien dat het beter gaat met de sector. Afbeelding 1 laat zien dat dat aantal in oktober 2017 in Limburg 26% lager lag dan in oktober 2016.

Sinterklaas- en Kerstinkopen bieden kansen voor personeel in detailhandel
Bovenop de eerder genoemde groei zullen ook de inkopen voor Sinterklaas en Kerstmis in de komende periode zorgen voor een seizoensmatige piek in de personeelsbehoefte van winkels. Uit onderzoek van UWV, ‘Blik op het werven van personeel’ blijkt dat drie op de tien vacatures in deze sector moeilijk vervulbaar zijn. Te weinig sollicitanten en het ontbreken van de juiste kwalificaties zijn hiervoor de meest genoemde redenen. Detaillisten geven vaker dan het gemiddelde voor alle sectoren aan dat kenmerken van de functie en specifieke functie-eisen een belemmering vormen. Dit biedt kansen voor oudere verkoopmedewerkers, die vooral kansrijk zijn als ze beschikken over specifieke productkennis, bijvoorbeeld als verkoper van auto’s, keukens of bij opticiens. Het afwikkelen van bestellingen via internet zal ook leiden tot meer werk voor logistiek personeel. Behalve naar winkelpersoneel is de komende weken dus ook extra vraag naar inpakkers, orderpickers en chauffeurs.