Vergunningprocedure uitbreiding Weelec (Maastricht) moet over

Aan Weelec B.V. is op 15 september 2016 een omgevingsvergunning verleend voor uitbreiding met een buitenterrein aan de Windmolen 4-6 in Maastricht. Tegen deze vergunning is door diverse omwonenden en naastgelegen bedrijven bezwaar gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren en de vergunning in te trekken. De activiteit milieu maakt ten onrechte geen onderdeel uit
van de vergunning. Verder heeft de Voorzieningenrechter geconcludeerd dat ten aanzien van het afwijken van het bestemmingsplan niet de reguliere maar de uitgebreide procedure van toepassing lijkt te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de vergunningprocedure opnieuw moet worden doorlopen.

Weelec is verwerker van elektronisch afval. Het verwerkingsproces bestaat ten eerste uit handmatige demontage door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gevolgd door een hightech machinaal proces. Hierdoor creëert het bedrijf schone grondstoffen op een sociale en innovatieve manier.